JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Bouwtoezicht

Met technische ondersteuning tijdens de bouwfase bieden we u een uitgebreid servicepakket voor uw fotovoltaïsche project om de kwaliteit van de uitvoering en de conformiteit met de planningsdocumenten te garanderen.

Meer informatie

Over de
bouwbegeleiding

Duurzaam succes garanderen

Wij ondersteunen u als onafhankelijke en ervaren PV-expert en zorgen ervoor dat uw project wordt geïmplementeerd op een manier die de maximale opbrengst oplevert en is ontworpen voor efficiënt operationeel beheer. Bovendien zorgen we ervoor dat uw systeem wordt gebouwd in overeenstemming met de planningsdocumenten, de wettelijke vereisten en de erkende regels van de techniek. Op deze manier bereiken we een hoog kwaliteitsniveau van de installatie en kunnen we eventuele defecten in een vroeg stadium opsporen en binnen de garantie laten vallen. Dit voorkomt dure reparatiemaatregelen en geschillen met de hoofdaannemer en verhoogt duurzaam de betrouwbaarheid van uw PV-project.

Als PV-specialist bieden wij u in deze context uitgebreid advies en behartigen wij als onafhankelijke dienstverlener uitsluitend uw belangen. Onze uitgebreide ervaring in zowel installatieplanning als de exploitatie van de installatie stelt ons in staat om op ooghoogte een uitwisseling aan te gaan met de hoofdaannemer. Zelfs bij noodzakelijke beslissingen op korte termijn staan wij u met gefundeerde, maar ook pragmatische hulp terzijde.

Baubegleitung und Engineering einer Solar Anlage

Wanneer is bouwtoezicht nuttig?

U heeft onvoldoende technische vaardigheden om uw PV-systeem zelf te onderhouden

We zorgen ervoor dat uw plan voor het PV-systeem perfect wordt uitgevoerd en in strikte overeenstemming met de planningsdocumenten, de officiële vereisten en de erkende regels van de techniek om eventuele problemen in een vroeg stadium te voorkomen.

Als u een project voor een PV-installatie ontwikkelt en de ordelijke voortgang hiervan wilt garanderen

Als u nog nooit een PV-systeem heeft ontwikkeld of betrokken bent geweest bij de bouw ervan, zal onze ervaring als onafhankelijke PV-expert u helpen om veelgemaakte fouten te vermijden en de opbrengst en efficiëntie van uw systeem vanaf het begin te garanderen.

Als beheerder van een PV-systeem heeft u een expert nodig om het werk van uw aannemer te controleren

We bieden uitgebreide adviesdiensten en kunnen uw belangen exclusief behartigen. Dankzij onze ervaring en expertise in de planning en exploitatie van PV-centrales kunnen we een gesprek op ooghoogte aangaan met uw hoofdaannemer.

Als u tijdens de bouwfase van uw zonne-installatie van aannemer moest veranderen en nu een onafhankelijke beoordeling wilt uitvoeren

Als u tijdens de bouwfase van aannemer moest veranderen, om welke reden dan ook, kan een onafhankelijke beoordeling nuttig zijn: deze controleert de technische documentatie, begeleidt het werk tijdens de bouwfase en controleert de voltooide constructie met de as-built documentatie bij de oplevering en ingebruikname.

Contact

Praat met onze specialisten over uw ideeën voor bouwondersteuning.

Wat onze bouwbegeleiding onderscheidt

Controleer de voortgang met dronetechnologie

We gebruiken dronetechnologie om u een uitgebreid overzicht te geven van de hele bouwplaats. Zo kunt u tijdens het hele bouwproces de voortgang van de bouw vanuit verschillende hoeken en perspectieven volgen en controleren.

Filmen einer potenziellen Fläche für den Bau einer Solaranlage
Überwachung der Konstruktion einer PV-Anlage durch greentech mittels neuester Drohentechnologie

Vroegtijdige opsporing van gebreken en defecten

Niets ontsnapt aan de ervaren ogen van onze fotovoltaïsche experts en ingenieurs tijdens de bouw van PV-systemen. Door voortdurend toezicht te houden op de voortgang van de bouw kunnen eventuele gebreken in een vroeg stadium worden opgespoord en verholpen en wordt ervoor gezorgd dat de algehele operatie op de bouwplaats zo soepel mogelijk verloopt.

Controle van de installatiedocumentatie en ondersteuning tijdens de ingebruikname

We controleren de documentatie van de zonne-installatie op volledigheid en naleving van alle voorschriften en specificaties. Na voltooiing voeren we een visuele inspectie van het werk uit en controleren we de as-built documentatie en de documentatie voor de inbedrijfstelling. Daarnaast stellen we een lijst van gebreken op en controleren we de daaruit voortvloeiende correcties.

greentech Ingeniuer mit Sicherheitsausrüstung bereitet sich auf eine Due-Diligence Untersuchung vor

Ons complete aanbod van diensten voor het bouwtoezicht van uw installatie

Beoordeling van de technische documentatie

Visuele controle van documentatie op volledigheid volgens DIN EN 62446 en aanbevelingen voor best practices

Documentatie en presentatie van de resultaten met behulp van de greentech documentatiechecklist

Toezicht tijdens de bouwfase

Toezicht op voorbereidende werkzaamheden zoals grondwerk, herstelwerkzaamheden en mechanische installatie

Toezicht op de uitvoering aan de hand van plannen, normen en het bouwschema

Toezicht op elektrisch werk (DC/AC) en randinstallaties (bijv. controlecomponenten en sensoren)

Overdracht en ingebruikname

Visuele inspectie van de bouwwerkzaamheden en metingen (steekproefsgewijze controle) na voltooiing van de bouwwerkzaamheden

Controle van de as-built documentatie en van de documentatie voor de inbedrijfstelling

Opstellen van een lijst met tekortkomingen en toezicht op correcties
Ondersteuning bij voorlopige en definitieve oplevering

Waarom werken met greentech?

Jaren ervaring

PV-projecten

Werknemers

van prestaties in bedrijfsvoering

Met advies en actie aan uw zijde - in elke fase van uw project

greentech is een geïntegreerde specialist op het gebied van fotovoltaïsche systemen. Ons dienstenaanbod omvat projectontwikkeling, planning, bouw, exploitatie en beheer van fotovoltaïsche energiecentrales in Europa. Op het gebied van operationeel management bieden we een operationeel managementconcept met volledige service voor PV-systemen van elke omvang met een interdisciplinair team van ervaren experts. Daarnaast verzorgen we ook diensten voor planning, kwaliteitsborging en opbrengstmaximalisatie. Met een uitgebreid dienstenpakket en een huidige portefeuille van meer dan 1 GWp in operationeel beheer zijn we een van de grootste onafhankelijke dienstverleners wereldwijd. Als geïntegreerde PV-specialist is greentech ook actief op het gebied van projectontwikkeling en de bouw van installaties.

Uw specialisten voor
professioneel bouwtoezicht

Johannes Liebich

Hoofd techniek en technisch advies

Johannes Liebich is hoofd van het Engineering & Technical Advisory team bij greentech. Hij is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van projecten en de ontwikkeling van nieuwe diensten op het gebied van consultancy over technische installatie. Johannes Liebich studeerde milieutechniek met een focus op fotovoltaïsche energie en werkt sinds 2011 in de zonne-energiesector. Als ervaren technisch adviseur richt hij zich vooral op de bouw en het gebruik van installaties.

Steffen Heberlein

Senior projectmanager verkoop en bedrijfsontwikkeling

Steffen Heberlein is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de business units Technical Operations Management, Commercial Operations Management en Technical Advisory. Zijn activiteiten voor de klanten van greentech variëren van prijsindicaties tot contractonderhandelingen en ondersteuning tijdens de implementatie van projecten. Als key account manager zorgt hij ook voor meer dan 250MWp van verschillende klanten uit het greentech portfolio.

Contact

Een aanvraag in slechts 45 seconden
Loading

Dit kan je ook interesseren

Aanbesteding
beheer

Technisch
Operationeel beheer