JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Commerciële
bedrijfsvoering.
Met inhoud.

Met onze jarenlange ervaring en diensten op maat zorgen we voor optimaal commercieel beheer van uw PV-systeem.

Meer informatie
Commercieel beheer: maximale winstgevendheid en gezamenlijke inzet voor de energietransitie.

Bent u op zoek naar een ervaren expert die op betrouwbare wijze de commerciële organisatie en het professionele beheer van uw PV-systeem op zich kan nemen? Die u adviseert over optimaliserings- en besparingsmogelijkheden bij de huidige en toekomstige exploitatie en ook kosten- en prestatiebenchmarks uitvoert op het gebied van O&M? Als onafhankelijke dienstverlener is greentech al bijna 15 jaar gespecialiseerd in het commerciële beheer van fotovoltaïsche systemen.

Wij beheren de PV-portefeuilles van energieleveranciers, gerenommeerde beleggingsfondsen en individuele investeerders. Of het nu gaat om een systeem op het dak of een grootschalig systeem op de grond, jong of oud – wij bieden u persoonlijke ondersteuning en advies in elke levensfase van het systeem. We laten ons ook leiden door onze overtuiging dat systemen die hun potentieel volledig benutten en een goede winstgevendheid laten zien, niet alleen exploitanten en investeerders tevreden stellen – ze verhogen ook de aantrekkelijkheid en reputatie van fotovoltaïsche energie als geheel en zorgen zo voor de bouw van meer PV-installaties op de lange termijn. Laten we samen de energietransitie blijven vormgeven!

PV Freiflächenanlage von greentech
PV Freiflächenanlage von greentech

Onze diensten in een oogopslag.

We controleren, monitoren en optimaliseren de liquiditeit van je PV-systeem.

 • Liquiditeitsbeheer op korte, middellange en lange termijn
 • Voorbereiding en coördinatie van budgetplanning
 • Beheer van liquiditeitsreserves
 • Beheer van de reserve-voorzieningen voor schulden
 • Verwerking van betalingstransacties
 • Uitvoering van distributies

Kasbeheer

We houden alle kerncijfers van uw PV-systeem in de gaten en rapporteren periodiek over de liquiditeit en economische prestaties van uw systeem. We volgen ook de economische ontwikkeling door middel van terugkerende vergelijkingen. Hierdoor kunnen we indien nodig gerichte maatregelen ontwikkelen en implementeren om de opbrengst te optimaliseren.

 • Opstellen van liquiditeitsanalyses en individuele evaluaties (BWA, P&L)
 • Informatie over de ontwikkeling van inkomsten
 • Opstellen van maand-, kwartaal- en jaarverslagen
 • Voorbereiden en aanpassen van winstberekeningen
 • Performancerapportage: voortdurende controle van het economische succes

Controle

We nemen de workflow voor factuurverwerking, de aanmaningsprocedures, de registratie en verwerking van alle ontvangsten in het kader van de boekhouding en de jaarrekening voor onze rekening. We werken samen met financiële autoriteiten en belastingadviseurs. Daarbij handelen we uitsluitend in het belang van onze klanten.

 • Alle boekingsactiviteiten overnemen
 • Gedetailleerde bedrijfsrapporten opstellen
 • Toewijzing van inkomsten en bedrijfskosten aan exploitanten
 • Opstellen van jaarrekeningen in samenwerking met belastingadviesbureau gespecialiseerd in PV
 • Herziening van belastingaanslagen en leiding over de ontwikkeling van kapitaalrekeningen

Financiële boekhouding

In nauwe coördinatie en samenwerking nemen we advies-, administratieve en managementactiviteiten en de communicatie met belanghebbenden van u over.

 • Organisatie en houden van de aandeelhoudersvergaderingen
 • Informatie aan de aandeelhouders door middel van gedetailleerde evaluaties en rapporten
 • Persoonlijk advies aan de aandeelhouders
 • Toezicht op aandelenoverdrachten
 • Handelsrechtelijk beheer voor de projectonderneming
 • Directe verkoop en overeenkomsten voor stroomafname

Administratie

We nemen contractaanbestedingen en het beheer van mandaten op ons, houden verplichtingen en deadlines in de gaten en werken voortdurend aan de optimalisatie van lopende contracten. Daarbij houden we voortdurend de markt en relevante randvoorwaarden in de gaten. Hierdoor kunnen we snel en betrouwbaar reageren op actuele ontwikkelingen en wettelijke vereisten.

 • Taken en deadlines bijhouden
 • Afhandeling van garantie-, waarborg- en verzekeringszaken
 • Direct marketing en PPA-mandaten
 • Contractoptimalisatie met betrekking tot vereiste diensten en redelijke kosten
 • Structurering van herfinanciering
 • Toezicht houden op wettelijke kaders en marktontwikkelingen

Contractbeheer

Wij zorgen ervoor dat uw PV-systeem optimaal verzekerd is. Hiervoor kijken we goed naar de individuele risicosituatie en de bestaande verzekeringsdekking. In het geval van een verzekeringsclaim nemen wij het over en coördineren we het claimproces.

 • Inventarisatie en evaluatie van lopende verzekeringscontracten met betrekking tot de omvang van de voordelen en de voorwaarden
 • Identificatie van het risicoprofiel en vergelijking met de verzekeringssituatie
 • Afhandeling van claims en coördinatie met dienstverleners en verzekeraars

Risicobeheer

Kasbeheer

We controleren, bewaken en optimaliseren de liquiditeit van je PV-systeem.

 • Liquiditeitsbeheer op korte, middellange en lange termijn
 • Voorbereiding en coördinatie van budgetplanning
 • Beheer van liquiditeitsreserves
 • Beheer van de schuldendienstreserves
 • Verwerking van betalingstransacties
 • Uitvoering van distributies
Controle

We houden alle kerncijfers van je PV-systeem in de gaten en rapporteren periodiek over de liquiditeit en economische prestaties van je systeem. We volgen ook de economische ontwikkeling door middel van terugkerende vergelijkingen. Hierdoor kunnen we indien nodig gerichte maatregelen ontwikkelen en implementeren om de opbrengst te optimaliseren.

 • Opstellen van liquiditeitsanalyses en individuele evaluaties (BWA, P&L)
 • Informatie over de ontwikkeling van inkomsten
 • Opstellen van maand-, kwartaal- en jaarverslagen
 • Voorbereiden en aanpassen van winstberekeningen
 • Doel-prestatievergelijkingen: Voortdurende controle van het economische succes
Financiële boekhouding

We nemen de factuurworkflow, de aanmaningsprocedures, de registratie en verwerking van alle ontvangsten in het kader van de boekhouding en de jaarrekening voor onze rekening. We werken samen met financiële autoriteiten en belastingadviseurs. Daarbij handelen we uitsluitend in het belang van onze klanten.

 • Alle boekingsactiviteiten overnemen
 • Gedetailleerde bedrijfsrapporten opstellen
 • Toewijzing van inkomsten en bedrijfskosten aan exploitanten
 • Opstellen van jaarrekeningen in samenwerking met belastingadviesbureau gespecialiseerd in PV
 • Herziening van belastingaanslagen en onderhoud van kapitaalrekeningontwikkeling
Administratie

In nauwe coördinatie en samenwerking nemen we advies-, administratieve en managementactiviteiten en de communicatie met belanghebbenden van je over.

 • Organisatie en verloop van de aandeelhoudersvergaderingen
 • Informatie aan de aandeelhouders door middel van gedetailleerde evaluaties en rapporten
 • Persoonlijk advies aan de aandeelhouders
 • Toezicht op aandelenoverdrachten
 • Handelsrechtelijk beheer voor de projectonderneming
 • Direct marketing en stroomafnameovereenkomsten
Contractbeheer

We nemen contractaanbestedingen en het beheer van mandaten op ons, houden verplichtingen en deadlines in de gaten en werken voortdurend aan de optimalisatie van lopende contracten. Daarbij houden we voortdurend de markt en relevante randvoorwaarden in de gaten. Hierdoor kunnen we snel en betrouwbaar reageren op actuele ontwikkelingen en wettelijke vereisten.

 • Taken en deadlines bijhouden
 • Afhandeling van garantie-, waarborg- en verzekeringszaken
 • Direct marketing en PPA-mandaten
 • Contractoptimalisatie met betrekking tot vereiste diensten en redelijke kosten
 • Structurering van herfinanciering
 • Toezicht houden op wettelijke kaders en marktontwikkelingen
Risicobeheer

Wij zorgen ervoor dat uw PV-systeem optimaal verzekerd is. Hiervoor kijken we goed naar de individuele risicosituatie en de bestaande verzekeringsdekking. In het geval van een verzekeringsclaim nemen wij het over en coördineren we het claimproces.

 • Inventarisatie en evaluatie van lopende verzekeringscontracten met betrekking tot de omvang van de voordelen en voorwaarden
 • Identificatie van het risicoprofiel en vergelijking met de verzekeringssituatie
 • Afhandeling van claims en coördinatie met dienstverleners en verzekeraars

Modulaire servicepakketten in commercieel beheer voor optimale flexibiliteit:

Voor het commerciële beheer van fotovoltaïsche installaties bieden we flexibele, op maat gemaakte servicepakketten die individueel kunnen worden aangepast aan de respectievelijke administratie- en beheerseisen van exploitanten en investeerders.

Voorbeelden van verschillende modulaire servicepakketten:

Kasbeheer

Controle en rapportage

Financiële boekhouding

Administratie

Contractbeheer

Risicobeheer

Basis service

Professionele service

Premium service

incl. beheer

Servicebelofte

Onze teams van experts werken elke dag voor u om het rendement op uw investering te verhogen.

Volledige transparantie over winstgevendheid en liquiditeit
Uitgebreid beheer en coördinatie van alle belanghebbenden
Belangenbehartiging bij alle zakelijke transacties
Conformiteit van de rekeningen en financiële overzichten

Een onafhankelijke commerciële kijk op de prestaties van het PV-systeem en de verwerking van alle zakelijke transacties voor de exploitant.

Garantie van een professioneel beheerde investering door uitgebreide controle en identificatie van optimalisatiepotentieel voor alle contracten van de lopende operatie, op basis van onze jarenlange ervaring

Maximale opbrengst voor uw PV-systeem – met een blik achter de horizon

Naast onze servicepakketten bieden we u nog andere mogelijkheden die het financiële rendement van uw PV-project duurzaam verhogen. Hier vindt u twee voorbeelden:

KOSTEN VERLAGEN

Benchmarking door een onafhankelijke manager

Professioneel operationeel beheer vereist zowel een gefundeerde technische als commerciële beschouwing van de fotovoltaïsche systemen. Het is duidelijk dat een verlaging van de exploitatiekosten en bijkomende kosten een positief effect heeft op het rendement van uw investering. Kosten, diensten en contracten blijven echter vaak verborgen in een “black box” voor exploitanten van centrales en investeerders.

Om u als investeerder maximale transparantie te bieden met betrekking tot de exploitatiekosten en om het potentieel voor kostenreductie tijdens de exploitatiefase te identificeren, bieden wij u onafhankelijke Cost-Benchmarking. Tijdens de eerste stap kijken we naar uw werkelijke kosten en vergelijken deze met de greentech benchmark, die is vastgesteld op basis van jarenlange ervaring in de PV-sector. Tijdens stap twee bekijken we uw specifieke en individuele omvang van diensten voor technisch en commercieel beheer en berekenen we passende richtprijzen. Dit vormt de basis voor heronderhandelingen en aanpassingen van de omvang van de diensten als laatste stap. De experts van greentech begeleiden het hele proces tot u uw ideale prijs-prestatieverhouding voor PV-diensten heeft bereikt.

Prestaties verhogen

Repowering met commercieel onderbouwde winstgevendheidsanalyse

Als fotovoltaïsche systemen ondermaats presteren, kan een repowering-maatregel een lonende investering zijn. Dit geeft exploitanten van bestaande installaties de kans om hun rendement te verhogen door gerichte optimalisatie. Om exploitanten een betrouwbare basis voor een investeringsbeslissing te bieden, hebben de ingenieurs van greentech een gespecialiseerde tool ontwikkeld.

De Repowering-Tool van greentech biedt een onderbouwde winstgevendheidsanalyse en geeft al vóór de planningsfase eerste informatie over het potentieel van optimaliseringsmaatregelen en dus ook over de reële kansen van een herinvestering. Naast de technisch onderlegde planning en implementatie van Repowering-maatregelen biedt greentech de exploitanten van de centrales dus als eerst een betrouwbare economische analyse. De rekentool van greentech begeleidt het gestructureerde proces vanaf de eerste analyse, van de gedetailleerde planning tot aan de controle van het succes van de investering. Met greentech krijgt u technische oplossingen voor omschakeling op een commercieel gezonde basis.

Uw groene specialisten voor het commerciële beheer van uw PV-centrale

Aleksis Schäfer Plantentechniek greentech
Aleksis Schäfer

Managing Partner

Aleksis Schäfer is Managing Partner bij greentech en is verantwoordelijk voor de financiën in de EPC- en servicebusiness, evenals voor data science en commercieel management. Hij is sinds 2005 actief in de PV-sector, waar hij aanvankelijk ervaring opdeed in de M&A-sector. Hij werkte ook als managementconsultant voor een internationaal strategieadviesbureau. Aleksis Schäfer heeft een master in technische natuurkunde van de Technische Universiteit van Helsinki.
Mario Wulff

Directeur vermogensbeheer

Mario Wulff is hoofd van de teams Accounting en Asset Management bij greentech. Hij is verantwoordelijk voor de interne boekhouding en het commerciële beheer van de bedrijven met zonneparken. Mario Wulff studeerde bedrijfskunde met een focus op boekhouding/balansen/belastingen en ecomanagement en werkt sinds 2006 in de zonne-energiesector. Als ervaren vermogensbeheerder richt hij zich vooral op het beheer van lopende zonneparken.

 Contact

Samen uw nieuwe en succesvolle project beheren.

Dit interesseert u wellicht ook

Technisch
Beheer

Over greentech