JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Handelen met
inhoud

Verantwoordelijkheid en duurzaamheid bij greentech.

Meer informatie
Duurzaamheid als voorloper van een leefbare toekomst

Als onderneming dragen we verantwoordelijkheid, omdat we weten dat onze acties een impact hebben op mensen, de maatschappij en het milieu. Bij greentech zetten we ons actief in voor een leefbare toekomst. Dit houdt echter veel meer in dan het leveren en gebruiken van hernieuwbare energie en het bevorderen van de energietransitie. Het onderwerp ESG staat sinds 2022 centraal in de strategische ontwikkeling van onze onderneming. Beginnend met de definiëring en identificatie van de belangrijkste kwesties voor greentech als onderneming, hebben we sindsdien onze eigen ESG-strategie ontwikkeld. Momenteel implementeren we deze strategie achtereenvolgens in de afzonderlijke bedrijfsonderdelen met als doel om op alle gebieden economisch, sociaal en ecologisch duurzaam te handelen. Op deze manier willen we negatieve invloeden vermijden of continu verminderen en positieve invloeden bereiken en versterken.

We staan momenteel nog aan het begin van het systematisch registreren en behandelen van de kwesties en zijn ons ervan bewust dat de zonne-energiesector, naast het voordeel van regeneratieve energieproductie, ook risico’s met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld in de toeleveringsketen of met betrekking tot biodiversiteit. We willen deze risico’s in de komende jaren aanpakken en een overtuigende bijdrage leveren aan het positief beïnvloeden ervan. We zien duurzaamheid als een continu proces dat we willen voortzetten en uitbreiden, op de lange termijn, als onderdeel van onze strategische bedrijfsdoelen en in de geest van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zwei Personen unterhalten sich im Büro über Nachhaltigkeit
Zwei Personen unterhalten sich im Büro über Nachhaltigkeit

Onze bijdrage aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de VN

We identificeren onze duurzaamheidsdoelen langs onze hele waardeketen en op basis van hun relevantie. Aan de hand hiervan ontwikkelen we gerichte, strategische benaderingen en maatregelen om als bedrijf een meetbare en positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van mens en milieu. We willen een concrete en begrijpelijke bijdrage leveren aan de volgende vijf SDG’s, waarop we onze duurzaamheidsfocus hebben gelegd:

Wij maken de opwekking van schone energie door middel van PV-systemen op de grond mogelijk. Als geïntegreerde dienstverlener in de fotovoltaïsche waardeketen willen we ervoor zorgen dat hernieuwbare energie voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en nog duurzamer te gebruiken is en dat we de uitbreiding van zonne-energie verder bevorderen. Op deze manier dragen we als bedrijf direct bij aan SDG subdoel 7.2 om het aandeel van hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix aanzienlijk verhoogd te hebben tegen 2030.

Door fossiele energieopwekking te vervangen door “groene” energie leveren wij als bedrijf een actieve bijdrage aan de bescherming van het klimaat. In deze context houden we ons ook bezig met de vraag hoe we PV-centrales zo milieuvriendelijk mogelijk kunnen ontwikkelen en bouwen, en hoe we in het kader van de bedrijfsvoering kunnen zorgen voor een langdurige en economische levenscyclus. Intern kijken we naar onze eigen voetafdruk: ons doel als bedrijf is om klimaatneutraal te worden en te blijven op de lange termijn. We bepalen jaarlijks onze broeikasgasbalans en hebben onszelf het doel gesteld om de kwaliteit en diepgang van de gegevens verder te verbeteren en hier in de toekomst een concreet reductieplan uit af te kunnen leiden.

Door de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van groene energieprojecten op de lange termijn blijven we de groene infrastructuur uitbreiden. Als ervaren pioniers in de fotovoltaïsche industrie met een schat aan ervaring van meer dan 30 jaar installatietechnologie, zoeken we een geschikte, toekomstbestendige oplossing voor elke uitdaging in projectontwikkeling, installatiebouw en operationeel beheer en streven we naar innovatie.

We willen groeien als bedrijf en economisch succesvol zijn. Daarbij is het belangrijk voor ons dat onze interne structuren en processen met ons meegroeien, omdat we ervan overtuigd zijn dat, niet in de laatste plaats, deze holistische manier van groeien de basis is voor een respectvolle samenwerking en een open bedrijfscultuur. Ons doel is om mensen op de lange termijn te behouden als de belangrijkste factor van ons bedrijf door middel van een hoge mate van werktevredenheid. Een doel voor de toekomst is om ook in de toeleveringsketens van greentech de sociale normen en milieunormen te waarborgen en deze duurzaam te bevorderen. Daarom hebben we ons aangesloten bij het Solar Stewardship Initiative van Solar Power Europe, dat tot doel heeft een verantwoordelijke, transparante en duurzame waardeketen voor zonne-energie verder te ontwikkelen. 

Bij greentech werken we interdisciplinair, samen en op ooghoogte. We zijn ons bewust van het volgende: met een team bereiken we meer. Daarom vertrouwen we ook op sterke strategische partnerschappen om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken. Samen werken we hard aan duurzame kwaliteit in fotovoltaïsche energie, de circulaire economie en meer transparantie binnen toeleveringsketens. We werken bijvoorbeeld samen met universiteiten en hogescholen, bieden netwerken, fondsen en jarenlange ervaring in de industrie en ook onze technische knowhow om innovatieve benaderingen en ontwikkelingen te ondersteunen en te bevorderen. Op deze manier dragen we enerzijds bij aan de ontwikkeling van nieuwe benaderingen, praktische toepassingen en wetenschappelijke kennis, en kunnen we anderzijds de resultaten bruikbaar maken voor onze onderneming, onze partners en het grote publiek.

Geschäftsführer Foto
“Bij greentech verzoenen we economisch succes en duurzame actie. Het een kan op de lange termijn niet zonder het ander.”

Ingo Rehmann

Managing Partner bij greentech

We zijn er trots op dat we in 2022 het UN Global Compact hebben ondertekend. Als onderdeel van dit initiatief dragen we bij aan de realisatie van een meer inclusieve en duurzame economie in de toekomst ten gunste van iedereen en maken we onze betrokkenheid zichtbaar. We staan achter de tien principes van het UN Global Compact en willen het waarborgen van de naleving ervan achtereenvolgend integreren in onze interne en externe processen. Tegelijkertijd biedt het UN Global Compact ons een platform om samen met en van andere bedrijven te leren. We maken actief gebruik van deze mogelijkheden en verwerken de daardoor opgedane kennis en de daaruit verkregen inzichten in ons duurzaamheidswerk.

Onze duurzaamheidsactiviteiten

Erdkugel mit Buch

Onze ESG-contactpersoon bij greentech

Malin Lemke

ESG-consultant

Malin Lemke ondersteunt greentech sinds begin 2022 strategisch en bij de implementatie van alle ESG-onderwerpen. Daarnaast beheert ze ook het duurzaamheidsprogramma van de onderneming. Ze gebruikt haar kennis en ervaring op het gebied van investor relations om het complexe onderwerp ESG en duurzaamheid te ontwikkelen en te communiceren naar de verschillende groepen van belanghebbenden. Op die manier helpt zij greentech om duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsstrategie en over bedrijfsgrenzen heen.

 Contact

Op zoek naar een ervaren PV-specialist?

Dit interesseert u wellicht ook

Filosofie en waarden

Carrière & Banen