JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

De toekomst creëren.
Met inhoud.

Wij zijn ervan overtuigd: alleen met uitsluitend groene energie zal onze toekomst leefbaar zijn. Daar zetten we ons elke dag voor in.

Meer informatie
Riskeren we onze toekomst – of maken we de groene bocht?

 Wensen we niet allemaal een goede toekomst? Hoe normaal die wens ook klinkt – deze toekomst is niet vanzelfsprekend als we slordig en verspillend met onze levensbasis omgaan. Wij denken dat een herbezinning nodig is: in plaats van altijd nieuw, altijd goedkoper, altijd met een kortere levensduur, hebben we een altijd consistenter, altijd beter en altijd duurzamer systeem nodig. We hebben een manier van denken en handelen nodig die gebaseerd is op inhoud en die verstandig is ten opzichte van hulpbronnen, mensen en kansen.

Dit geldt ook voor de manier waarop we energie produceren en verbruiken. Op dit moment is het grootste deel van ons energiesysteem gebaseerd op fossiele grondstoffen. Dat is geen garantie voor de toekomst! Daarom zetten wij ons als PV-bedrijf sterk in voor een verandering van het energiesysteem – weg van fossiele energie en de slechte invloed hiervan naar groene, duurzame energie als universele standaard en vanzelfsprekendheid zonder alternatieven.

Philosophie und Werte bei greentech
Philosophie und Werte bei greentech

De toekomst is groen

Onze missie

We zijn ervan overtuigd dat er alleen een leefbare toekomst is als deze uitsluitend wordt aangedreven door groene energie. We streven deze visie na en doen er alles aan om ze werkelijkheid te laten worden. Als actieve voorstander van deze eco-revolutie stimuleren we de noodzakelijke omschakeling naar een volledig hernieuwbaar energiesysteem via de implementatie van oplossingen en projecten om duurzame elektriciteit betaalbaar en toegankelijk te maken.

Onze missie:

“Energie die de toekomst creëert – vanzelfsprekend: voor iedereen, altijd en overal.”
Mission grüne Energie
Unser Motto greentech

Ons motto

Vanuit de overtuiging dat een compleet nieuw energiesysteem gebaseerd op groene technologieën noodzakelijk is, werken we sinds 2008 aan duurzame energieoplossingen die de toekomst creëren – niet vernietigen. Al onze medewerkers zetten zich in voor deze toekomst: verantwoord, vooruitziend, kwaliteitsgericht. Onze oplossingen moeten consistent zijn, onze acties moeten een positief effect hebben en economisch succesvol zijn. Daarbij bouwen we op een waardegericht fundament dat een toekomst in de eerste plaats mogelijk maakt: samen denken en handelen, met respect en betrokkenheid, en met een focus op uitmuntendheid en duurzaamheid.

Ons motto:

“De toekomst creëren. Met inhoud.”

Onze cultuur

Bij greentech werken mensen die verantwoordelijkheid nemen en hun kennis, ervaring en passie voor hun vak omzetten in kwaliteit. We waarderen elkaar en vertrouwen, naast actieve participatie en een open feedbackcultuur, op transparante communicatie en begrijpelijk, duurzaam handelen. We maken ons sterk voor elkaar, voor onze klanten en voor een goede toekomst, aangedreven door schone zonne-energie. Onze drijvende kracht is de grote cohesie en de sterke gemeenschap waarmee we doelen bereiken die alleen niet haalbaar zouden zijn, in een geest van vertrouwen en partnerschap. Onze drijfveer is onze eigen “greentech energy”, waarmee we dingen ambitieus en gepassioneerd aanpakken, onszelf nieuwe taken en uitdagingen stellen en – op zijn minst een beetje – de wereld willen redden, waar onze arm ook maar kan reiken.
Zwei Hände mit einer kleinen Erde

Kernwaarden van onze bedrijfscultuur:

Gemeenschap

samen in een team voor de toekomst

Samen stellen we onszelf ten dienste van onze missie. Daarbij benaderen we iedereen met wie we samenwerken en die onze activiteiten beïnvloedt op een coöperatieve manier en op ooghoogte. Want we weten: alleen in samenwerking en met vertrouwen kunnen we realiseren wat we willen bereiken.

Respect

respectvol in de omgang met mensen, waarden en middelen

We behandelen mensen, hulpbronnen en de ons toevertrouwde waarden met respect en verantwoordelijkheid. We beschermen, behouden en ontwikkelen ze actief, omdat ze de basis vormen van ons succes.

Topkwaliteit

topkwaliteit qua prestatie en resultaat

We streven naar het allerbeste op het gebied van kwaliteit, professionaliteit en betrouwbaarheid in alles wat we aanbieden en aanpakken. Topkwaliteit is namelijk de noodzakelijke voorwaarde voor het creëren van waardevolle resultaten en duurzaam succes in het zakelijke en persoonlijke leven.

Betrokkenheid

geëngageerd in denken en doen

We zijn ambitieus, gepassioneerd en vol energie. We worden gekenmerkt door onze efficiëntie en onze ondernemersgeest. Daarom stimuleren we pro-activiteit en flexibiliteit in denken en doen.

Duurzaamheid

duurzaam in implementatie en impact

We gebruiken onze kracht, onze competentie en onze middelen om onze acties duurzaam en toekomstgericht te maken. Daarbij ontwikkelen we oplossingen die lang meegaan, een positieve invloed hebben op ons milieu en economisch succesvol zijn.

Onze Gedragscode

We hebben onze bedrijfswaarden en gedragsregels ook samengevat in een interne gedragscode, die bindend is voor alle werknemers. Je kunt deze hier lezen (Engels) en downloaden.

Gedragscode

Deelt u onze waarden en wilt u samen met ons de
energietransitie vormgeven en deel uitmaken van ons team?

 Contact

Op zoek naar een ervaren PV-specialist?

Dit interesseert u wellicht ook

Onze duurzame
betrokkenheid & ESG-activiteiten.

Over greentech