JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Gegevensbescherming

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. In het volgende willen wij u informeren over de behandeling van uw gegevens in overeenstemming met art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk

Het in het impressum genoemde kantoor is verantwoordelijk voor de hieronder beschreven gegevensverwerking.

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, worden zogenaamde gebruiksgegevens tijdelijk op onze webserver geëvalueerd voor statistische doeleinden als een logboek om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Deze gegevensrecord bestaat uit de naam en het adres van de opgevraagde inhoud,

  • de datum en tijd van de query,
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
  • de toegangsstatus (inhoud overgedragen, inhoud niet gevonden),
  • de beschrijving van de webbrowser en het gebruikte besturingssysteem,
  • de doorverwijslink, die aangeeft vanaf welke pagina je bij ons terecht bent gekomen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gebruiksgegevens is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. De verwerking wordt uitgevoerd in het legitieme belang van het aanbieden van de inhoud van de website en het garanderen van een apparaat- en browsergeoptimaliseerde weergave.

Opslaan van IP-adres voor beveiligingsdoeleinden

.
Daarnaast slaan we het volledige IP-adres dat door uw webbrowser wordt verzonden op voor een strikt specifiek doel gedurende een periode van zeven dagen, in het legitieme belang om aanvallen op onze websites te kunnen detecteren, beperken en elimineren. Na deze periode verwijderen of anonimiseren we het IP-adres. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Beveiliging van gegevens

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang, nemen we technische en organisatorische maatregelen. We gebruiken een coderingsprocedure op onze websites. Uw gegevens worden met TLS-versleuteling van uw computer naar onze server en omgekeerd over het internet verzonden. U kunt dit meestal herkennen aan het feit dat het slotsymbool gesloten is in de statusbalk van uw browser en de adresregel begint met https://.

Verplichte cookies

We gebruiken cookies op onze websites die vereist zijn voor het gebruik van onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en kunnen worden gelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden opgeslagen. We gebruiken deze noodzakelijke cookies niet voor analyse, tracking of reclamedoeleinden.

In sommige gevallen bevatten deze cookies alleen informatie over bepaalde instellingen en zijn ze niet persoonlijk identificeerbaar. Ze kunnen ook nodig zijn om gebruikersnavigatie, beveiliging en implementatie van de site mogelijk te maken. Wij gebruiken deze cookies op basis van ons legitieme belang volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Daarnaast kunt u deze op elk gewenst moment verwijderen via de betreffende browserinstelling en het plaatsen van nieuwe cookies voorkomen. Houd er rekening mee dat onze websites dan mogelijk niet volledig worden weergegeven en dat sommige functies technisch niet meer beschikbaar zijn.

U kunt de ingestelde cookies en hun functie

Toestemmingsbanner

We gebruiken een toestemmingsbeheerplatform (toestemmingsbanner of cookiebanner) op onze websites. De verwerking in verband met het gebruik van het toestemmingsbeheerplatform en het vastleggen van de door u gemaakte instellingen is gebaseerd op art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, in ons legitieme belang om onze inhoud volgens uw voorkeuren af te spelen en om de door u gegeven toestemming(en) te kunnen bewijzen.

De instellingen die u hebt gemaakt, de toestemming die u hebt gegeven en delen van uw gebruiksgegevens worden opgeslagen in een cookie. Dit wordt bewaard voor volgende pagina-aanvragen en uw toestemming kan nog steeds worden getraceerd. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Verplichte cookies”.

De aanbieder van het platform voor toestemmingsbeheer treedt voor ons op als een strikt instructiegebonden dienstverlener (opdrachtverwerker). Er is een orderverwerkingscontract conform art. 28 DSGVO overeengekomen.

Google Analytics

We gebruiken de webanalysetool “Google Analytics” om onze websites in te richten volgens de vereisten. Google Analytics maakt gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen. Hiervoor worden permanente cookies op uw eindapparaat opgeslagen en door ons gelezen. Op deze manier kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en als zodanig tellen.

In het kader van de Google Analytics-dienst ondersteunt Google Ireland Limited ons als opdrachtverwerker in overeenstemming met art. 28 DSGVO. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden door Google buiten de EU of de EER (met name in de VS). Met betrekking tot Google is een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd op basis van de adequaatheidsbeschikking (EU-VS Data Privacy Framework). Google verplicht zich ook tot het afsluiten van standaard contractuele clausules met andere subverwerkers.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, mits u uw toestemming hebt gegeven via onze banner.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Volg hiervoor deze link en maak de juiste instellingen via onze banner.

Aanbieder Maximale opslagduur Adequaat niveau van gegevensbescherming Intrekking van toestemming
Google 2 maanden Voor doorgifte naar de VS is een adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd dankzij de certificering van de aanbieder op grond van de adequaatheidsbeschikking. (EU-VS Data Privacy Framework) is gewaarborgd. Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan en maak de juiste instelling via onze banner.

Bezoekersbeurs

We gebruiken webanalyse-instrumenten om onze websites op uw behoeften af te stemmen. Hierdoor worden gebruiksprofielen aangemaakt op basis van pseudoniemen. Hiervoor worden permanente cookies op uw eindapparaat opgeslagen en door ons gelezen. Daarnaast is het mogelijk dat wij herkenningskenmerken van uw browser of eindapparaat ophalen (bijv. een zogenaamde browser fingerprint of uw afgekorte IP-adres). Op deze manier kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en als zodanig tellen.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven via onze banners.

Welke externe providers gebruiken we in deze context?

Hieronder geven we een overzicht van de externe aanbieders met wie we samenwerken in verband met het meten van bezoekers. Als de gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt (met name in de VS), geven we in de volgende tabel informatie over het niveau van gegevensbescherming.

Aanbieder Maximale opslagduur Adequaat niveau van gegevensbescherming Intrekking van toestemming
Google 2 maanden Voor doorgifte naar de VS is een adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd dankzij de certificering van de aanbieder op grond van de adequaatheidsbeschikking. (EU-VS Data Privacy Framework) is gewaarborgd. Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan en maak de juiste instelling via onze banner.

Contactformulier

U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Om ons contactformulier te kunnen gebruiken, hebben we eerst de gegevens van u nodig die zijn gemarkeerd als verplichte velden.

Wij gebruiken deze gegevens op basis van art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO om uw vraag te beantwoorden.

Daarnaast kunt u zelf beslissen of u ons meer informatie wilt geven. Deze informatie wordt vrijwillig verstrekt en is niet verplicht om contact met u op te nemen. Wij verwerken uw vrijwillige informatie op basis van uw toestemming.

Uw gegevens worden alleen verwerkt om uw vraag te beantwoorden. Wij verwijderen uw gegevens als deze niet langer nodig zijn en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. In de regel is dit 60 dagen na verwerking van de aanvraag het geval.

Voor zover uw gegevens via het contactformulier worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Bovendien kunt u uw toestemming voor de verwerking van vrijwillige gegevens te allen tijde intrekken. Neem hiervoor contact op met het in het impressum vermelde e-mailadres.

Aanvraag via aanvraagportaal

U hebt de mogelijkheid om te solliciteren naar de functies die wij adverteren of om een speculatieve sollicitatie in te dienen via ons sollicitatieportaal. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure hebben wij de gegevens van u nodig die in ons sollicitatieformulier als verplichte velden zijn gemarkeerd. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO en art. 26 lid 1 p. 1 BDSG, aangezien de gegevens nodig zijn voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. Gegevensverwerking voor andere doeleinden vindt niet plaats.

Bovendien kunt u zelf beslissen of u ons verdere gegevens wilt verstrekken die in het sollicitatieportaal als niet-verplicht zijn gemarkeerd. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig

en is niet verplicht voor de sollicitatie. Als u ons vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt, verwerken wij deze gegevens op basis van uw toestemming, die te allen tijde kan worden ingetrokken, in overeenstemming met art. 6 lid 1 S.1 lit. a DSGVO in combinatie met. § 26 lid 2 BDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Neem hiervoor contact op met het kantoor dat in het impressum wordt genoemd.

Uw gegevens worden binnen ons bedrijf vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken de strikt instructiegebonden dienstverlener HRworks GmbH als opdrachtverwerker voor het beheer van sollicitanten, met wie een overeenkomst is gesloten in overeenstemming met art. 28 DSGVO. Uw gegevens worden verder niet doorgegeven. Als er na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, slaan we de gegevens uit uw sollicitatie op die nodig zijn voor de uitvoering van uw arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO en § 26 lid 1 p. 1 BDSG. Als uw sollicitatie niet succesvol is, worden uw documenten na 6 maanden verwijderd. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. De verwerking tot de verwijdering is in ons legitieme belang om ons te kunnen verdedigen tegen eventuele juridische stappen met betrekking tot de sollicitatie. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt als onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Dit is niet van toepassing als u uitdrukkelijk toestemming geeft voor een langere opslag van uw gegevens (talentpool). Op basis van uw toestemming worden uw gegevens dan verder verwerkt voor een periode van 2 jaar om uw sollicitatie in aanmerking te kunnen nemen voor andere of toekomstige vacatures. De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw sollicitatiedocumenten en het contact met u opnemen in geval van een passende vacature is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in combinatie met. § 26 lid 2 BDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Neem hiervoor contact op met het kantoor dat in het impressum wordt genoemd.

Opslagperiode

Tenzij we je al in detail hebben geïnformeerd over de bewaartermijn, verwijderen we persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden en er geen legitieme belangen of andere (wettelijke) redenen voor opslag zijn die verwijdering in de weg staan.

Andere verwerkers

Wij geven uw gegevens door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de exploitatie van onze websites en de bijbehorende processen in het kader van een opgedragen verwerking conform art. 28 DSGVO. Dit zijn bijvoorbeeld hostingproviders. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan instructies en dienovereenkomstig contractueel verplicht aan ons.

Hierna noemen we de verwerkers met wie we samenwerken, voor zover we dat nog niet hebben gedaan in de voorgaande tekst van de gegevensbeschermingsverklaring. Indien in dit kader gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt, informeren wij u hierover in de volgende tabel.

Processor Doel Adequaat niveau van gegevensbescherming
onRocket.com

(Hoofdserver in Duitsland, spiegelservers wereldwijd)

Webhosting en ondersteuning Wereldwijde verwerking. Er is een contract om gegevensbescherming te garanderen.

Uw rechten als betrokkene

Bij het verwerken van je persoonlijke gegevens geeft de GDPR je als betrokkene bepaalde rechten:

Recht op toegang (Art. 15 GDPR)

U hebt het recht om bevestiging te vragen of er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt; als dit het geval is, hebt u het recht om te worden geïnformeerd over deze persoonlijke gegevens en om de informatie te ontvangen die in detail is opgesomd in Artikel 15 van de GDPR.

Recht op rectificatie (Art. 16 GDPR)

U hebt het recht om onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, indien van toepassing, om aanvulling van onvolledige gegevens.

Recht op wissen (art. 17 DSGVO)

U hebt het recht om te verzoeken dat persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onverwijld worden verwijderd, op voorwaarde dat een van de redenen die in detail zijn opgesomd in Art. 17 van de GDPR van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen als een van de voorwaarden vermeld in Art. 18 GDPR van toepassing is, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van de herziening door de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO)

In bepaalde gevallen, die in detail worden opgesomd in Artikel 20 van de GDPR, heeft u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken om overdracht van deze gegevens aan een derde partij.

Herroepingsrecht (art. 7 DSGVO)

Als de verwerking van gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken in overeenstemming met art. 7 (3) DSGVO. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van kracht is voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, blijven onaangetast.

Recht van bezwaar (art. 21 DSGVO)

Als gegevens worden verzameld op basis van art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO (gegevensverwerking voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen) of op basis van art. 6 (1) zin 1 lit. e DSGVO (gegevensverwerking voor de bescherming van het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag), hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 DSGVO)

Op grond van art. 77 DSGVO hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Het klachtrecht kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk.

Bescherming van uw rechten

Tenzij hierboven anders beschreven, kunt u contact opnemen met het kantoor dat in het impressum wordt genoemd om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming te doen gelden.

Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming geeft u graag informatie over het onderwerp gegevensbescherming onder de volgende contactgegevens:

datenschutz nord GmbH

Konsul-Smidt-Strasse 88

28217 Bremen

Web: https://www.dsn-group.de/

E-Mail: datenschutz@greentech.energy

Als u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, vermeld dan ook het verantwoordelijke kantoor dat in het impressum wordt genoemd.

Contact

Op zoek naar een expert op het gebied van fotovoltaïsche systemen?