JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Haalbaarheidsanalyse voor PV-daksystemen

Hoe voordelig en haalbaar is de implementatie van een PV-systeem op het dak van uw bedrijf of hal? Wij vertellen het u!

Meer informatie

Over de
haalbaarheidsanalyse

PV-daksysteem als duurzame investering om elektriciteitskosten te verlagen

Bedrijven met grote kantoren, productiehallen of magazijnen kiezen er steeds vaker voor om PV-systemen op hun daken te installeren om op lange termijn elektriciteitskosten te besparen en hun CO2-uitstoot duurzaam te verminderen. In sommige Duitse deelstaten is het zelfs verplicht om een PV-systeem op het dak te installeren bij de bouw van nieuwe commerciële en industriële gebouwen. Het is ook mogelijk om het dakoppervlak voor dit doel te verhuren aan een externe exploitant van het PV-systeem. Daarnaast is het steeds gebruikelijker om opslagsystemen in te zetten. Deze maken het mogelijk om een groter deel van de zelf geproduceerde PV-elektriciteit te gebruiken en zo de onafhankelijkheid van de huidige stijgende elektriciteitsprijzen te vergroten.

Als onderdeel van een haalbaarheidsanalyse bieden we u een technische evaluatie van het beschikbare dakoppervlak en de elektrische integratie in het gebouw. U ontvangt een schatting van de energieproductie van het PV-systeem, de verwachte CO2-besparing en de verwachte economische terugverdientijd.

Om een schatting te kunnen maken van de verwachte elektriciteitsproductie, maken we met behulp van 3D-planningssoftware een geoptimaliseerd bezettingsplan van het gebied voor het betreffende dak met een bewezen systeemontwerp. Door specifieke instralingsgegevens voor het gebied in kwestie toe te voegen, kan de hoeveelheid opgewekte elektriciteit zeer nauwkeurig worden afgeleid. Wanneer informatie over het huidige elektriciteitsverbruik en mogelijke gegevens over het belastingsprofiel worden verstrekt, kunnen we berekenen hoeveel van de huidige referentiestroom voor het gebouw kan worden bespaard en hoeveel overtollige PV-elektriciteit aan het net wordt afgegeven.

Dachanlage Mounting System

Wanneer heeft een haalbaarheidsanalyse zin?

Als u eigenaar bent van een nieuw gebouw en in de toekomst een fotovoltaïsch systeem op het dak wilt installeren, of als u er in het algemeen over denkt om de daken van uw kantoorgebouwen, productiefaciliteiten of magazijnen uit te rusten met een PV-systeem.
Wij analyseren uw dakoppervlak(en) en geven u een gedegen beoordeling van de economische haalbaarheid van een PV-systeem voor uw dak op basis van een voorbeeldontwerp, het gebruik van geografische instralingsgegevens en de afleiding van de resulterende elektriciteitsopbrengsten.
Als u wilt weten of uw dak überhaupt geschikt is voor het installeren van een PV-systeem

We bekijken uw dakoppervlak(en) vanuit een technisch oogpunt en houden ook rekening met de individuele omstandigheden ter plaatse. Hiervoor analyseren we de conditie en draagkracht, ruimtebeperkingen en beperkingen door pijpleidingen of ventilatieschachten en externe schaduw, bijvoorbeeld van bomen of andere gebouwen. Het kan ook zijn dat een dakoppervlak economisch gezien niet geschikt is voor de installatie van een PV-systeem.

Als u wilt weten hoeveel elektriciteit u kunt produceren met een fotovoltaïsch daksysteem

Als ervaren expert op het gebied van operationeel beheer en systeemontwikkeling bieden we u een onderbouwde prognose van de verwachte opbrengsten van uw potentiële daksysteem door middel van een individuele bezettingsplanning met een standaard systeemontwerp en een simulatie van de instraling op basis van lokale waarden. Tijdens de volgende stap berekenen we hoeveel van de geproduceerde PV-elektriciteit direct wordt verbruikt en hoeveel overschot kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Als u een schatting wilt maken van de mogelijke investeringskosten voor een systeem en de terugverdientijd

Als full-service PV-dienstverlener hebben we een schat aan ervaring met betrekking tot de kosten die worden gemaakt bij de bouw en exploitatie van PV-systemen. We gebruiken realistische gemiddelde waarden voor onze berekeningen. Deze vloeien onder andere voort uit de geplande systeemgrootte, de geïnstalleerde componenten en andere specifieke installatiekosten. Voor de terugverdientijd is het ook relevant of u de geproduceerde elektriciteit zelf gebruikt of teruglevert aan het net – ook hier zijn er verschillende modellen: van gesubsidieerde teruglevering tot verkoop op de elektriciteitsbeurs, via een PPA-contract tot mengvormen.

Als u wilt weten of de implementatie van een PV-systeem op uw dak economisch gezien zinvol is

De Levelised Cost of Electricity (LCOE) geeft de productiekosten van PV-elektriciteit aan en is een goede parameter om de winstgevendheid van een zonne-installatie te beoordelen. Het wordt samengesteld uit de levenscycluskosten (aankoopkosten, exploitatie- en reparatiekosten), die worden vastgesteld in verhouding tot de totale energieproductie gedurende de levensduur van het systeem. Als bijvoorbeeld de totale elektriciteitsproductiekosten van een gepland systeem met volledige zelfconsumptie lager zijn dan de geschatte aankoopprijs van elektriciteit, is de businesscase positief. Onze haalbaarheidsanalyse toont daarom ook de waarschijnlijke winstgevendheid van een installatie.

Als je u onafhankelijk mogelijk wilt zijn van stijgende elektriciteitsprijzen door zelf elektriciteit op te wekken

Opslagoplossingen bieden u de mogelijkheid om de geproduceerde elektriciteit niet rechtstreeks aan het elektriciteitsnet te leveren, maar op te slaan en op een later moment zelf te gebruiken. Door het zelf te gebruiken hoef je minder elektriciteit van externe bronnen te kopen. In tijden van stijgende elektriciteitskosten kan deze oplossing zichzelf in korte tijd terugverdienen.

Op verzoek bieden we u graag extra analyse van opslagoplossingen individueel aan.

Contact

Praat met onze specialisten over uw ideeën voor een haalbaarheidsanalyse.

Bruikbare toegevoegde waarde en volledige transparantie

Alleen haalbaar of ook de moeite waard?

Wij bieden de transparantie die u nodig heeft om te zien of een zonnesysteem op het dak voor u economisch gunstig is. Hoe we tot ons resultaat komen, wordt gepresenteerd in een kort rapport van slechts een paar pagina’s. We genereren onze informatie door gebruik te maken van relevante 3D-plannings- en simulatieprogramma’s en van onze jarenlange ervaring op het gebied van projectontwikkeling, installatieplanning, operationeel beheer alsmede ons werk op het gebied van opbrengstbeoordeling. Uiteindelijk vertellen we u niet alleen of een installatie haalbaar is op uw dak, maar ook hoe deze economisch zal uitpakken.

Filmen einer potenziellen Fläche für den Bau einer Solaranlage
Überwachung der Konstruktion einer PV-Anlage durch greentech mittels neuester Drohentechnologie

Individuele aandacht en advies voor het best mogelijke, realistische resultaat

Elk systeem is anders en wordt onder andere beïnvloed door het beschikbare (dak)oppervlak. Daarom maken we vooraf in een gesprek duidelijk welke doelen u nastreeft met een PV-systeem en hoe u de opgewekte elektriciteit later wilt gebruiken. Daarnaast vragen we naar bepaalde basisparameters en adviseren we u bij vragen of onduidelijkheden. Om de best mogelijke, maar ook realistische waarden voor u te bepalen, hebben we naast onze specifieke PV-kennis en ervaring ook informatie nodig over uw gebouw, zoals bouwtekeningen, statische berekeningen, een overzicht van de elektrische infrastructuur en gegevens over de verbruikscurve.

Bruikbaar als basis voor een mogelijke latere implementatie

Het installatieontwerp dat wordt uitgevoerd in de haalbaarheidsanalyse is de eerste stap op weg naar uw PV-systeem – u heeft al een concreet lay-outvoorstel bij de hand. U kunt dit gebruiken als basis voor de volgende gedetailleerde planning en aanbesteding of als startpunt voor het bepalen van verdere optimalisatiemogelijkheden.

Afbeeldingen geleverd door Mounting Systems

Ausschreibungsmanagement-pv Unterlagen auf Solarpanel

Ons volledige aanbod van diensten voor uw haalbaarheidsanalyse

Dienstenaanbod:

Technische analyse van het beschikbare dakoppervlak inclusief schaduwobjecten
Bepaling van de extra dakbelasting en vergelijking met de statische reservebelasting van het dak
Analyse van de elektrische infrastructuur voor de integratie van het PV-systeem

Initieel installatieontwerp en bezettingsplanning

Locatiespecifieke simulatie van de verwachte opbrengst aan zonne-energie

Analyse van het belastingsprofiel: bepaling van toekomstig PV-zelfverbruik en overtollige PV-elektriciteitsproductie voor teruglevering aan het net.

Berekening van toekomstige CO₂-besparingen

Schatting van de vereiste investeringskosten

Bepaling van de kosten van PV-elektriciteitsproductie LCOE (Levelized Costs of Electricity)

Gedetailleerd rapport over de technische en economische aspecten van de analyse (bijv. terugverdientijd)

Optioneel: analyse van opslagoplossingen

Waarom werken met greentech?

Jaren ervaring

PV-projecten

Werknemers

aan dienstverlening in operationeel management

Met advies en actie aan uw zijde - in elke fase van uw project

greentech is een geïntegreerde specialist op het gebied van fotovoltaïsche systemen. Ons dienstenaanbod omvat projectontwikkeling, planning, bouw, exploitatie en beheer van fotovoltaïsche energiecentrales in Europa. Op het gebied van operationeel management bieden we een operationeel managementconcept met volledige service voor PV-systemen van elke omvang met een interdisciplinair team van ervaren experts. Daarnaast verzorgen we ook diensten voor planning, kwaliteitsborging en opbrengstmaximalisatie. Met een uitgebreid dienstenpakket en een huidige portefeuille van meer dan 1 GWp in operationeel beheer zijn we een van de grootste onafhankelijke dienstverleners wereldwijd. Als geïntegreerde PV-specialist is greentech ook actief op het gebied van projectontwikkeling en de bouw van installaties.

Uw specialisten voor een professionele
haalbaarheidsanalyse

Johannes Liebich

Hoofd techniek en technisch advies

Johannes Liebich is hoofd van het Engineering & Technical Advisory team bij greentech. Hij is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van projecten en de ontwikkeling van nieuwe diensten op het gebied van consultancy over technische installatie. Johannes Liebich studeerde milieutechniek met een focus op fotovoltaïsche energie en werkt sinds 2011 in de zonne-energiesector. Als ervaren technisch adviseur richt hij zich vooral op de bouw en het gebruik van installaties.

Steffen Heberlein

Senior projectmanager verkoop en bedrijfsontwikkeling

Steffen Heberlein is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de business units Technical Operations Management, Commercial Operations Management en Technical Advisory. Zijn activiteiten voor de klanten van greentech variëren van prijsindicaties tot contractonderhandelingen en ondersteuning tijdens de implementatie van projecten. Als key account manager zorgt hij ook voor meer dan 250MWp van verschillende klanten uit het greentech portfolio.

Contact

Slechts 45 seconden voor uw aanvraag
Loading

Dit kan je ook interesseren

Verslag over inkomsten

Technisch
Operationeel beheer