JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Hoogfrequente analyse

Onze nieuwe hoogfrequente analyse van de stroomkwaliteit
maakt netwerkgerelateerde oorzaken van storingen en slijtage aan componenten van uw systeem inzichtelijk.

Meer informatie

Over de
hoogfrequente analyse

 Hoogfrequente analyse onthult verborgen en vermijdbare belastingen.
Ontdek vermijdbare belastingen op installatiecomponenten

Nieuwe hoogfrequente analyse meet stromen, spanningen en resonanties tot 150 kHz

Als componenten van een PV-systeem uitvallen, kan dit het gevolg zijn van harmonische vervormingen in het elektriciteitsnet. Deze kunnen een grote invloed hebben op de aangesloten apparaten door functionele beperkingen, wat het slijtage- en verouderingsproces van de componenten sterk versnelt. Dit leidt tot terugkerende reparatiekosten door storingen en defecten, waarbij de exacte oorzaken vaak onduidelijk blijven.

Hoge transparantie van de topografie van het netwerk 

Dankzij een hoge bemonsteringssnelheid bepaalt onze analyse impedanties zelfs in het hoogfrequente bereik tot 150 kHz. In tegenstelling tot gewone standaardmetingen biedt dit volledig nieuwe en veel gedetailleerdere inzichten in de aard en kwaliteit van het netwerk en de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor de installatie.

Afleiden en implementeren van maatregelen voor een probleemloze en langdurige werking van de installatie

Uit de bevindingen van de metingen die we uitvoeren, kunnen aanwijzingen voor defecte componenten worden afgeleid, die dan in de volgende stap kunnen worden vervangen en ontworpen op basis van de bestaande netwerkomstandigheden. Voor nieuwe systemen kunnen bijvoorbeeld aanbevelingen voor actie worden afgeleid en geïmplementeerd voor het filterontwerp van omvormers voordat er grote schade optreedt. Daarnaast kan worden bepaald of storingsbronnen buiten het PV-systeem een negatieve invloed hebben op de werking van het systeem.

Freiflächenfeld bereit für eine Hochfrequenanalyse einer PV Anlage

De voordelen van onze Power Quality hoogfrequente analyse

PQ-Check: de kwaliteit van het netwerk controleren

Vind de hoofdoorzaak van frequente storingen of terugkerende defecten in uw
systeem:

Oorzaken identificeren van frequente, terugkerende storingen in specifieke onderdelen van de installatie

Detectie van overbelasting van bepaalde onderdelen
Effectieve beschermings- en preventiemaatregelen mogelijk maken

Verminder reparatiekosten en opbrengstverliezen

Elektrische vingerafdruk

Richt u vanaf het begin op de gezondheid van installaties en leg de basis voor een lange en efficiënte levensduur:

Vermindert slijtage en overbelasting van nieuwe apparatuur vanaf het begin
Langere onderhoudsintervallen verlagen de kosten

Transparantie over de staat van uw installatie na voltooiing van de bouw

Objectieve waardebepaling van de installatie, ideaal voor een mogelijke verkoop van de installatie

Messungen mit erkennbaren Soll-Ist Abweichungen während einer Hochfrequenzanalyse

Voorbeeld: metingen met herkenbare afwijkingen tussen streef- en doelresultaten

Omvang van de gemeten netimpedantie bij een omvormer met intacte filtercapaciteit (rode curve) en defecte filtercapaciteit (blauwe curve).

Doelgedrag: rood
Feitelijk gedrag: blauw

Wanneer is een hoogfrequente analyse nuttig?

De oorzaak van netwerkstoringen vaststellen

Een hoogfrequente analyse biedt een ongekend gedetailleerd inzicht in de netwerkkwaliteit. Op deze manier kunnen netwerkgerelateerde oorzaken voor storingen en slijtage aan systeemcomponenten worden vastgesteld, waarvan de oorzaken voorheen onduidelijk waren.

Om te besparen op reparatiekosten door slijtage en defecten aan componenten van een PV-systeem

Wij helpen u bij het opsporen van netgerelateerde oorzaken van terugkerende storingen en overbelasting van bepaalde installatiecomponenten, zodat u effectieve beschermende en preventieve maatregelen kunt nemen. Op deze manier kunnen reparatiekosten en inkomstenderving op de lange termijn worden beperkt.

Om de huidige toestand van de elektrische installatie van het in bedrijf gestelde systeem te controleren

Uit de metingen leiden we aanwijzingen af voor defecte componenten die vervangen of ontworpen kunnen worden op basis van de bestaande netwerkomstandigheden. Voor nieuwe systemen kunnen aanbevelingen voor het filterontwerp van omvormers worden gegeven en geïmplementeerd voordat er grote schade optreedt. Daarnaast kan worden bepaald of storingsbronnen buiten het grondgebonden fotovoltaïsche systeem een negatieve invloed hebben op de werking van het systeem.

Als u van plan bent uw installatie te verkopen en ondersteuning wilt bij een voorafgaande beoordeling

Met een hoogfrequente analyse kunt u potentiële kopers van uw PV-centrale een objectieve evaluatie bieden van de installatie op het net. Transparantie over de staat van uw installatie schept vertrouwen en zorgt ervoor dat beide partijen tevreden zijn met het resultaat van een potentiële verkoop.

Voor een controle van de stroomkwaliteit van uw installatie om te voldoen aan de normatieve vereisten

We voeren gedetailleerde metingen uit van stromen, spanningen en impedanties in het hoogfrequente bereik en stellen een uitgebreid rapport op over de resultaten, inclusief een beoordeling van de normatieve specificaties voor het laagfrequente bereik.

Om de kwaliteit van uw elektriciteitsnet en de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor uw PV-installatie te achterhalen

Dankzij de hoge bemonsteringssnelheid bepaalt onze analyse ook impedanties in het hoge frequentiebereik tot 150 kHz. Dit opent nieuwe en veel gedetailleerdere inzichten in de aard en kwaliteit van het netwerk – en de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor de installatie.

Contact

Praat met onze specialisten over uw ideeën voor hoogfrequente analyse.

Waarom is onze hoogfrequente analyse zo uniek?

Uniek in de sector & exclusief bij greentech

Onze Power-Quality hoogfrequente analyse is de eerste in zijn soort en biedt u een detailniveau dat nergens anders in de PV-industrie te vinden is. Dit garandeert de prestaties en het succes van uw systeem op de lange termijn.

Filmen einer potenziellen Fläche für den Bau einer Solaranlage
Logo

Voor u ontwikkeld door een sterk en ervaren team

Samen met de ingenieurs en netwerkspecialisten van morEnergy willen we het onderwerp Power Quality voor fotovoltaïsche systemen naar een hoger niveau tillen. Wij zijn van mening dat een herziening van het gestandaardiseerde frequentiebereik tot 9 kHz in de toekomst niet langer voldoende zal zijn om een goede stroomkwaliteit voor het systeem en het net te garanderen. De redenen hiervoor liggen in de uitbreiding van decentrale stroomvoorziening door hernieuwbare energiebronnen en de systeemcomponenten die steeds vaker op een hoge frequentie pulseren.

Problemen opsporen die met standaardanalyses niet te vinden zouden zijn

We ontdekken netgerelateerde, verborgen en vermijdbare belastingen op installatiecomponenten met innovatieve, trendsettende meet- en analysemethoden en zorgen zo voor een lange en efficiënte levensduur van uw zonnepark op het elektriciteitsnet.

greentech IT Ausrüstung und Softwaretools für die Durchführung einer Hochfrequenzanalyse

Hoogfrequente analyse voor PV-systemen, PQ-Check en Electrical Fingerpring

Ons dienstenaanbod: meten, analyseren en evalueren

Meting van stromen, spanningen en impedanties in het hoogfrequente bereik

  • Elektrische planning DC en AC
  • Mechanische installatieplanning
  • Indien nodig – planning van de systeemcommunicatie

Verwerving en overdracht van gegevens met de spectrometer voor impedantie van het online netwerk ONIS 690 V

Analyse van de gegevens en evaluatie van de meetresultaten

Vastleggen van de schaduwsituatie door middel van foto’s en gedetailleerde beschrijving

  • Elektrische planning DC en AC
  • Mechanische installatieplanning
  • Indien nodig – planning van de systeemcommunicatie

Prijzen

De prijs is een richtlijn en is exclusief reiskosten. Het omvat de kosten voor installaties tussen 1 en 3 MW met 4 meetpunten. Omdat we weten dat elke installatie anders is, werken we speciaal voor u een individueel meetconcept uit dat rekening houdt met uw installatietype, de geïnstalleerde componenten en bekende probleemgebieden.

Hoogfrequente analyse

vanaf € 2.950

Waarom werken met greentech?

Jaren ervaring

PV-projecten

Werknemers

aan dienstverlening in operationeel management

Met advies en actie aan uw zijde - in elke fase van uw project

greentech is een geïntegreerde specialist op het gebied van fotovoltaïsche systemen. Ons dienstenaanbod omvat projectontwikkeling, planning, bouw, exploitatie en beheer van fotovoltaïsche energiecentrales in Europa. Op het gebied van operationeel management bieden we een operationeel managementconcept met volledige service voor PV-systemen van elke omvang met een interdisciplinair team van ervaren experts. Daarnaast verzorgen we ook diensten voor planning, kwaliteitsborging en opbrengstmaximalisatie. Met een uitgebreid dienstenpakket en een huidige portefeuille van meer dan 1 GWp in operationeel beheer zijn we een van de grootste onafhankelijke dienstverleners wereldwijd. Als geïntegreerde PV-specialist is greentech ook actief op het gebied van projectontwikkeling en de bouw van installaties.

Uw specialisten voor een
professionele hoogfrequente analyse

Steffen Heberlein

Senior projectmanager verkoop en bedrijfsontwikkeling

Steffen Heberlein is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de business units Technical Operations Management, Commercial Operations Management en Technical Advisory. Zijn activiteiten voor de klanten van greentech variëren van prijsindicaties tot contractonderhandelingen en ondersteuning tijdens de implementatie van projecten. Als key account manager zorgt hij ook voor meer dan 250MWp van verschillende klanten uit het greentech portfolio.
Carsten Weis

Manager Field Service

Carsten Weis is Manager Field Service bij greentech en coördineert de inzet van technici bij reparaties. Als eerste aanspreekpunt voor tweedelijns ondersteuning en kwaliteitsbeheer werkt hij ook zelf aan de systemen. Hij is ook verantwoordelijk elektricien (VEFK) en VdS-gecertificeerd PV-beoordelaar voor fotovoltaïsche systemen. De elektricien werkt sinds 2007 in de PV-industrie en heeft uitgebreide kennis van de elektrische installatie van alle PV-componenten.

Contact

Een aanvraag in slechts 45 seconden
Loading

Dit interesseert u wellicht ook

Technisch
operationeel beheer

Planning netaansluiting