JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Planning van grondgebonden fotovoltaïsche systemen

We ondersteunen u met al onze expertise en ervaring bij de planning en het ontwerp van een efficiënt grondgebonden PV-systeem.

Meer informatie

Over de
planning van grondgebonden PV-systemen

Efficiënte & duurzame systemen op de grond – het draait allemaal om het juiste ontwerp

De bezettingsplanning van een gebied is een essentieel onderdeel van de planningsaanvraag voor commerciële en industriële grondgebonden zonne-installaties. Wij houden rekening met de plaatselijke omstandigheden en vereisten bij het plannen van onze grondgebonden PV-systemen, zodat u de grootst mogelijke kans hebt op goedkeuring voor uw bouwvergunning.

Een goede systeemplanning is ontworpen voor een maximaal rendement en hoge prestaties, evenals een efficiënte en praktische werking. Het anticipeert op toekomstige uitdagingen en houdt bijvoorbeeld ook rekening met mogelijke problemen in de omgeving. Dit bespaart u op de lange termijn veel moeite, tijd en geld.

Het beste moment om hulp te zoeken bij het plannen van uw grondgebonden zonnestroominstallaties 

Als u wilt weten welk PV-systeem het meest efficiënt is voor uw grondstuk

Een groot genoeg gebied met een beperkte capaciteit om terug te leveren moet anders worden gepland dan een beperkt gebied met voldoende netcapaciteit. Daarom is het doel van onze ingenieurs om het optimale ontwerp en het meest duurzame uitvoeringsplan te maken voor elke afzonderlijke locatie. We houden rekening met de relevante parameters zoals afstand tussen rijen, de invalshoek en de DC/AC-verhouding om het best mogelijke ontwerp voor uw grondgebonden zonne-installatie te bepalen, aangepast aan uw grondstuk.

Als u wilt weten of uw gebied geschikt is voor de installatie van een zonnesysteem

Een nauwkeurig en realistisch ontwerpvoorstel geeft u een precies idee of u ruimte überhaupt geschikt is voor een fotovoltaïsch systeem in de open lucht. Voor een snel overzicht hebben we ons eigen systeemontwerp ontwikkeld, dat qua mechanische bezetting en elektrische bekabeling is geoptimaliseerd voor de meeste gebieden in Europa. Hierdoor kunnen we u snel een passende beoordeling geven. Door verschillende ontwerpparameters te wijzigen realiseren we vervolgens verdere optimalisaties, bijvoorbeeld met betrekking tot de verwachte opbrengst. Voor onze ontwerpen gebruiken we de software PVcase, waarmee we een 3D-model kunnen maken dat rekening houdt met de exacte topografie van een gebied.

Als u een bouwvergunning nodig heeft voor uw project met PV-systeem

Bezettingsplanning is een essentieel onderdeel van een planningsaanvraag voor commerciële en industriële zonne-energiecentrales. Wij houden rekening met de plaatselijke omstandigheden en vereisten bij het plannen van onze grondgebonden zonne-energiecentrales, zodat u de beste kans heeft om uw bouwvergunning goedgekeurd te krijgen.

Als u een onafhankelijke kijk op het bouwproject van uw bestaande fabriek nodig heeft

Als onderdeel van onze rol als Owner’s Engineer stellen we regelmatig goed onderbouwde rapporten op over externe installatieontwerpen. Dit geeft de exploitant een onafhankelijk beeld van de ontwerpkwaliteit, de naleving van normatieve vereisten en de overweging van operationeel relevante aspecten van het huidige zonneproject.

Hoe plannen we systemen op de grond?

Eigen greentech System-Design voor optimale bezettingsplanning

Beschrijving tonen

greentech
Module format

Voorbeeld van een geoptimaliseerde moduletabel lay-out ontwikkeld door greentech

Naast de locatieomstandigheden speelt ook het gekozen ontwerp van het grondgebonden PV-systeem een bepalende rol. Het ontwerp & de positionering van de moduletafels, bijvoorbeeld, bepaalt hoeveel instraling de PV-generator raakt. greentech gebruikt een standaard moduletafelontwerp voor de toewijzing van het gebied en past dit vervolgens individueel aan de lokale omstandigheden aan.

Beispiel eines von greentech entwickelten, optimierten Modultischlayouts

Contact

Praat met onze specialisten over uw ideeën voor de planning van een systeem.

Voordelen

Het optimale ontwerp voor uw oppervlak

Wij bieden u het optimale individuele ontwerp voor uw gebied. U profiteert van ons zelf ontwikkelde systeemontwerp, dat is geoptimaliseerd voor de bezettingsplanning van gebieden in de Europese regio en voortdurend wordt aangepast aan nieuwe beschikbare technologie. Op basis hiervan plannen we individueel het best mogelijke ontwerpresultaat voor uw PV-systeem in termen van locatie en opbrengst door middel van verschillende iteraties en simulaties.

Eigen afdeling voor engineeringprojecten

Voor onze engineeringprojecten hebben we een speciale afdeling opgericht waar onze ingenieurs en PV-deskundigen hun kennis en ervaring uit de zonne-energiesector concreet toepassen op gebieden zoals het ontwerp van centrales. Hier komen technische en praktische expertise samen om fabrieksontwerpen te leveren die succes op lange termijn garanderen op alle niveaus.

Gebruik van relevante 3D-software voor snelle en betrouwbare resultaten

Voor de bezetting van het oppervlak gebruiken we de 3D-software PVcase, die de bezetting automatisch tot op de centimeter nauwkeurig uitvoert en dus bijzonder snel de gewenste resultaten oplevert. Op basis hiervan kunnen ook verdere wijzigingen in de ontwerpbepalende parameters worden doorgevoerd, zoals de afstand tussen de rijen of de invalshoek van de modules. De verschillende ontwerpvoorbeelden worden vervolgens met simulatiesoftware getest op hun verwachte opbrengst en zo met elkaar vergeleken. Op deze manier kan het optimale ontwerp voor uw gebied individueel worden bepaald.

Beste praktijken door deelname aan verenigingen en commissies

We zijn altijd op de hoogte van de nieuwste innovaties in het ontwerp van zonnesystemen en de ontwikkeling van componenten en technische oplossingen. Daarom zijn we betrokken bij verenigingen en commissies en laten we ons regelmatig bijscholen.

Ons complete assortiment voor de planning van uw PV-project

Omvang van de diensten Planning & Ontwerp van grondgebonden PV-systemen

Afleiden en presenteren van algemene aanbevelingen van de vergadering ter plaatse voor lay-out/ontwerp

Coördinatie van speciale vereisten zoals netaansluitingscapaciteit, maximale bouwhoogte, GRZ, vereisten van de klant, enz.

Importeren van bestaande topografieën in CAD 3D

Aanmaken van 3D-lay-out aan de hand van standaard greentech-ontwerp of implementatie van eisen van de klant

Optimalisatie van locatiespecifieke planning door middel van verschillende iteraties en rendementsanalyses
Samenstellen van resultaten (bijv. voor bouwaanvraag) incl. bezettingsplan en doorsnedetekeningen
Voorbereiding van de gedetailleerde implementatieplanning

greentech promoot actief hernieuwbare energie!

greentech garandeert best practices door middel van betrokkenheid bij relevante verenigingen en commissies. Dit betekent dat we altijd in de voorste gelederen van de technologie zitten, werken aan toekomstige technologieën, nieuwe trends en ideeën, en het PV-marktlandschap actief vormgeven.

SolarPower Europe

SolarPower Europe is een vereniging die door leden wordt geleid. Het doel van SolarPower Europe is om ervoor te zorgen dat tegen 2030 meer energie wordt opgewekt door zonne-energie dan door welke andere energiebron dan ook en om leiding te geven aan onze leden bij de missie om van zonne-energie de kern van een slim, duurzaam, veilig en inclusief energiesysteem te maken, om koolstofneutraliteit te bereiken vóór 2050.

Bundesverband Neue Energiewirtschaft e. V.

Het Bundesverband Neue Energiewirtschaft e. V. (bne) vertegenwoordigt de belangen van off-grid energieleveranciers en energiedienstenbedrijven in Duitsland. In tegenstelling tot nutsbedrijven die op het net zijn aangesloten, zijn onze leden vrij van monopolistische belangen: ze zetten zich in voor eerlijke concurrentie en een diverse energiemarkt.

Whitepaper

Van het “groene veld” tot het uiteindelijke ontwerp van de installatie

Om te bepalen of een bepaalde open ruimte of dakoppervlak geschikt is voor een nieuw fotovoltaïsch project, wordt meestal een eerste, initiële systeemontwerp gebruikt. Deze houdt rekening met de beschikbare informatie over de oppervlakte en toont in eerste instantie een gestandaardiseerde bezetting, bijvoorbeeld door het gebruik van gedefinieerde voorbeeldrijen en een gemeenschappelijke elektrische aansluiting. Tegenwoordig wordt meestal planningssoftware voor 3D-lay-outs gebruikt om het ontwerp van de installatie te maken. Als het gebied potentie heeft voor een grondgebonden fotovoltaïsch systeem, is de volgende stap het optimaliseren van de lay-out. Hiervoor wordt de aanvankelijke planning verfijnd met verschillende parameters, bijvoorbeeld om het gebied beter te benutten of om de mogelijke opbrengst verder te verhogen.

Een goede installatieplanning is doorslaggevend voor het behalen van de best mogelijke opbrengst. Het vormt ook de basis voor het latere opbrengstrapport en maakt onder andere deel uit van de bouwaanvraag.

Veelgestelde vragen

Alles wat u moet weten over het plannen van fotovoltaïsche systemen op de grond

Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij het plannen van een PV-park of PV-installatie?

Wanneer rekening wordt gehouden met de externe factoren, topografie en schaduwobjecten, is het belangrijk om het ideale ontwerp te definiëren voor de locatiespecifieke omstandigheden. De keuze van de onderconstructie moet bijvoorbeeld in overeenstemming zijn met de lokale bodemgesteldheid en de eisen van de bouwvergunning. In het geval van externe schaduwobjecten moet hiermee rekening worden gehouden in het ontwerp om beschaduwing van de zonnepanelen tot een minimum te beperken. Er moet rekening worden gehouden met de interactie van componenten, elektrische aansluitingen, afstand tussen rijen, hoek en azimut om tot een optimaal ontwerp te komen, zowel wat betreft opbrengst als operationele en onderhoudsvereisten. Met onze 3D-ontwerpsoftware bereiken we een zeer hoog detailniveau en kunnen we vele iteraties uitvoeren om het beste locatiespecifieke ontwerp te vinden.

Hoelang duurt het om een ontwerp voor een installatie te krijgen?

Het tijdsbestek hangt grotendeels af van de omvang en complexiteit van het project. Als ruwe schatting is 2 tot 3 weken realistisch voor het beoordelen van de documentatie, de coördinatie met de klant en het starten van het ontwerp. Het ontwerp zelf, inclusief de interne beoordelingsprocessen, neemt ongeveer een week in beslag.

Hoeveel kost een installatieontwerp als service?

Dat hangt ook van het individuele project af. In de regel begint de levering van een onderbouwd ontwerp, inclusief alle relevante parameters, bij ongeveer EUR 2.500.

Welke planningssoftware gebruiken jullie?

We gebruiken PVcase software, een sterk geautomatiseerde 3D ontwerptool. Daarnaast hebben we ons eigen greentech-installatieontwerp gemaakt, dat qua mechanische lay-out en elektrische bedrading is geoptimaliseerd voor de meeste locaties in Europa. We optimaliseren voortdurend onze ontwerpfundamenten om voorop te lopen in de technologische ontwikkeling.

Ik heb al een fabrieksontwerp, maar ik heb een onafhankelijke verificatie nodig voor dit ontwerp. Kunt u mij helpen?

Ja, natuurlijk! In onze rol als Owner’s Engineer voeren we regelmatig onafhankelijke ontwerpbeoordelingen uit van externe installatieplanningen. Dit omvat een kritische beoordeling van de algemene lay-out, een beoordeling van de naleving van normen en best practice engineering voor zonne-energie.

Kunt u een materiaalleverancier aanbevelen die past bij het ontwerp van uw fabriek?

Als onafhankelijke dienstverlener richten we ons niet op individuele leveranciers, maar bieden we altijd een selectie van Tier 1-leveranciers op basis van de projectspecifieke vereisten.

Open vragen?

Neem contact op met ons team van experts voor een oplossing op maat

Waarom werken met greentech?

Jaren ervaring

PV-projecten

Werknemers

aan dienstverlening in operationeel management

Met advies en actie aan uw zijde - in elke fase van uw project

greentech is een geïntegreerde specialist op het gebied van fotovoltaïsche systemen. Ons dienstenaanbod omvat projectontwikkeling, planning, bouw, exploitatie en beheer van fotovoltaïsche energiecentrales in Europa. Op het gebied van operationeel management bieden we een operationeel managementconcept met volledige service voor PV-systemen van elke omvang met een interdisciplinair team van ervaren experts. Daarnaast verzorgen we ook diensten voor planning, kwaliteitsborging en opbrengstmaximalisatie. Met een uitgebreid dienstenpakket en een huidige portefeuille van meer dan 1 GWp in operationeel beheer zijn we een van de grootste onafhankelijke dienstverleners wereldwijd. Als geïntegreerde PV-specialist is greentech ook actief op het gebied van projectontwikkeling en de bouw van installaties.

Uw specialisten voor
professionele installatieplanning

Johannes Liebich

Hoofd techniek en technisch advies

Johannes Liebich is hoofd van het Engineering & Technical Advisory team bij greentech. Hij is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van projecten en de ontwikkeling van nieuwe diensten op het gebied van consultancy over technische installatie. Johannes Liebich studeerde milieutechniek met een focus op fotovoltaïsche energie en werkt sinds 2011 in de zonne-energiesector. Als ervaren technisch adviseur richt hij zich vooral op de bouw en het gebruik van installaties.

Steffen Heberlein

Senior projectmanager verkoop en bedrijfsontwikkeling

Steffen Heberlein is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de business units Technical Operations Management, Commercial Operations Management en Technical Advisory. Zijn activiteiten voor de klanten van greentech variëren van prijsindicaties tot contractonderhandelingen en ondersteuning tijdens de implementatie van projecten. Als key account manager zorgt hij ook voor meer dan 250MWp van verschillende klanten uit het greentech portfolio.

Contact

Slechts 45 seconden voor uw aanvraag
Loading

Dit kan je ook interesseren

Communicatie
en besturingsoplossingen

Planning netaansluiting