JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Technisch
Operationeel beheer.
Met inhoud.

Wij zorgen ervoor dat uw fotovoltaïsche systeem betrouwbaar werkt en de maximale opbrengst oplevert.

Meer informatie
Uitstekende service. Optimale opbrengst. Duurzame toegevoegde waarde.

In het kader van technisch beheer bieden we u een allround service op het gebied van monitoring, rapportage, onderhoud en inspectie, elektrische beveiligingstesten en reparatie en optimalisatie. We richten ons op grote grond- en daksystemen vanaf 2 MWp.

Als geïntegreerde PV-specialist zorgen wij voor de optimale werking van uw zonnesysteem. We vertrouwen op onze jarenlange ervaring, technische expertise, efficiënte processen en persoonlijke inzet. Onze eigen teams van experts staan elke dag paraat om de optimale werking van uw zonnesysteem te garanderen. In noodgevallen komen we onmiddellijk in actie en zorgen we voor een snelle, efficiënte reparatie.

Ook op het gebied van technisch beheer houden we een commercieel ideale oplossing in het oog. Zo zorgen we ervoor dat de fotovoltaïsche systemen van onze klanten niet alleen betrouwbaar en efficiënt werken, maar ook hun maximale levensduur kunnen volbrengen. Dit brengt ons elke dag een stap dichter bij de energietransitie.

Betriebsführer fotografiert PV-Anlage mit Tablet
Zwei Personen unterhalten sich im Büro zum Thema technische Betriebsführung

Onze diensten in een oogopslag.

Monitoring

We monitoren uw installatie 365 dagen per jaar. Elke dag identificeren we storingen via intelligente algoritmen en handmatige controles en maken we regelmatig analyses voor de middellange termijn en de langere termijn om zelfs sluimerende veranderingsprocessen in de prestaties van de installatie te identificeren. Een aparte ruimte voor gegevensanalyse verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar ook de betrouwbaarheid van de foutopsporing door middel van nieuwe, geautomatiseerde benaderingen en processen voor foutdetectie en -analyse.

De samenwerking tussen de hardware van de installatie en de monitoringsoftware wordt actief beheerd door greentech om veilige, stabiele en probleemloze gegevensoverdracht en bestuurbaarheid van de installatie te garanderen.

Verder

Verbinding van het systeem met het Monitoringportaal. Opzetten van veilige VPN-toegang

 • DSGVO-conforme integratie
 • In kaart brengen van KRITIS-vereisten

Controle op afstand van de lopende operatie

 • 7 dagen per week
 • van zonsopgang tot zonsondergang

Gebruik van eigen professionele monitoringsoftware

 • Korte laadtijden en snelle overdracht van relevante gegevens
 • Snelle reactietijden bij alarmen en storingen
 • Systeemspecifieke alarmregels en grenswaarden
 • Toegang tot het portaal voor klanten

Foutenanalyse en interpretatie hiervan op basis van gegevensanalyse

Voortdurende verdere ontwikkeling van de algoritmen

Analyse van de prestaties van de installatie op middellange en lange termijn

 

Beheer van installaties en incidenten

Met installatie- en incidentmanagement zorgen we voortdurend voor de optimale werking van elke installatie en zoeken we naar verdere optimalisatiemogelijkheden. We kennen elke installatie – de geïnstalleerde componenten, technische en lokale bijzonderheden of speciale specificaties en deadlines. We houden een klant- en installatiespecifiek overzicht door te werken in vaste teams en met vaste contactpersonen. Een door onszelf ontwikkeld ticketsysteem maakt efficiënte processen mogelijk en zorgt te allen tijde voor de nodige transparantie over een systeem en actuele maatregelen.

Op de installaties werken met de greentech Fieldservice ervaren, gekwalificeerde elektriciens en technici. Bij tijdgevoelige incidenten kunnen we bovendien terugvallen op een landelijk netwerk van competente servicepartners. Op deze manier worden storingen zo snel en kostenefficiënt mogelijk opgelost en kan het beheer van de installatie doorgaan. 

Verder

Technische controlekamer / telefonische nooddienst 24/7

Technisch contractbeheer

 • Naleving van inspectie-intervallen / inhoud van de inspecties volgens de specificaties van de fabrikant en contractuele verplichtingen

Regelmatige coördinatie met de exploitant en Stakeholdermanagement

 • Technisch contactpunt voor netbeheerders, overheden, verhuurders, gemeente, directe verkopers

Technische garantie- en verzekeringsbeheer

 • Technische ondersteuning voor garantie- en verzekeringsclaims

Verhelpen van storingen via het monitoringsysteem op afstand

Starten, controleren en monitoren van reparaties

Inventaris en beheer reserveonderdelen

Transparante documentatie in het portaal voor operationeel beheer

Inspectie, onderhoud en testen (incl. DGUV-voorschrift 3)

Zonne-energiecentrales die zo lang mogelijk betrouwbaar en efficiënt werken realiseren hun volledige potentieel. Daarom zorgen we voor de naleving van regelmatige inspectie- en onderhoudsactiviteiten als onderdeel van het technisch beheer en voeren we wettelijk voorgeschreven inspecties van het systeem en de elektrische apparatuur uit. Bij het onderhoud van de installaties die aan ons zijn toevertrouwd vertrouwen we op digitale registratie en documentatie van de resultaten. Naast snel en efficiënt werk in het veld, maakt de procedure ook uitgebreide, uniforme en vergelijkbare rapportage mogelijk, evenals transparantie bij het volgen en implementeren van verdere maatregelen.

Verder

Inspectie van de PV-componenten, zoals modules, omvormers, reksysteem, elektrische distributies, transformatoren

Beoordeling van de algemene staat van het PV-systeem en het terrein/dak

Onderhoud van omvormers, aansluitkastjes, transformatoren, schakelapparatuur en beveiligingsapparaten volgens de specificaties van de fabrikant

Digitale gegevensverwerving in het veld met “TabTool PV”

Betekenisvolle rapportage en presentatie van resultaten

Terugkerende elektrische beveiligingstest volgens DGUV-voorschrift 3

 • Volgens de toepasselijke wettelijke en normatieve vereisten
 • incl. rapportage en presentatie van resultaten

Rapportage

Hoe presteert het PV-systeem? En waar kan extra opbrengst of optimalisatiepotentieel van het systeem worden gerealiseerd door gerichte maatregelen? Onze regelmatige rapportage bij greentech biedt uitgebreide transparantie over de prestaties en beschikbaarheid van uw systeem en over alle gebeurtenissen die van invloed zijn op het systeem. Door regelmatige coördinatie en rapporten kunt u alle activiteiten en maatregelen van het technisch beheer gedurende de levensduur van uw installatie volgen.

Verder

Regelmatige rapportage over opbrengsten, instraling en specifieke gebeurtenissen

Vergelijking van de resultaten met de streefwaarden

Presentatie van tastbare parameters zoals voor instraling gecorrigeerde waarden, technische beschikbaarheid en prestatieverhouding

Voortdurende aanbevelingen voor optimalisatie van de installatie op basis van de vergelijking tussen doel en werkelijkheid

Dossier van de levenscyclus van het PV-systeem in het greentech-portaal voor operationeel beheer

Online klantentoegang tot het portaal van greentech voor operationeel beheer 

Verdere diensten

Naast technisch operationeel beheer bieden we optionele aanvullende diensten voor operationeel beheer en prestatieverbetering van uw zonnesysteem.

Verder

Groenonderhoud

Module schoonmaken

Antireflecterende modulecoating

Thermografisch onderzoek

Prestatiemetingen

Oplossingen voor revamping en hermotorisering

Hoogfrequente analyses

Bewaking

Bewaking

We bewaken uw fabriek 365 dagen per jaar. Elke dag identificeren we storingen via intelligente algoritmen en handmatige controles en maken we regelmatig middellange- en langetermijnanalyses om zelfs verraderlijke veranderingsprocessen in de prestaties van de installatie te identificeren. Een aparte ruimte voor gegevensanalyse verhoogt niet alleen de efficiëntie maar ook de betrouwbaarheid van de foutopsporing door middel van nieuwe, geautomatiseerde benaderingen en processen voor foutdetectie en -analyse.

De samenwerking tussen de hardware van de installatie en de monitoringsoftware wordt actief beheerd door greentech om een veilige, stabiele en probleemloze gegevensoverdracht en bestuurbaarheid van de installatie te garanderen.

Verder

Verbinding van het systeem met de monitoring portal. VPN-toegang instellen

 • DSGVO-conforme integratie
 • In kaart brengen van KRITIS-vereisten

Controle op afstand van de lopende operatie

 • 7 dagen per week
 • van zonsopgang tot zonsondergang

Gebruik van eigen professionele monitoringsoftware

 • Korte laadtijden en snelle overdracht van relevante gegevens
 • Snelle reactietijden bij alarmen en storingen
 • Systeemspecifieke alarmregels en grenswaarden
 • Toegang tot de portal voor klanten

Foutenanalyse en -interpretatie op basis van gegevensanalyse

Voortdurende verdere ontwikkeling van de algoritmen

Analyse van de prestaties van de fabriek op middellange en lange termijn

Bijlagen

Beheer van installaties en incidenten

Installatie- en incidentmanagement zorgen voortdurend voor de optimale werking van elke fabriek en zoeken naar verdere optimalisatiemogelijkheden. We kennen elke installatie – de geïnstalleerde componenten, technische en lokale bijzonderheden of speciale specificaties en deadlines. We houden een klant- en plantspecifiek overzicht door te werken in vaste teams en met vaste contactpersonen. Een door onszelf ontwikkeld ticketsysteem maakt efficiënte processen mogelijk en zorgt te allen tijde voor de nodige transparantie over een systeem en actuele maatregelen.

Montage- und Störungsmanagement stellen den optimalen Betrieb jeder Anlage ständig sicher und suchen nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten. Wir kennen jede Anlage – die eingebauten Komponenten, technische und örtliche Besonderheiten oder spezielle Vorgaben und Termine. Durch die Arbeit in festen Teams und mit festen Ansprechpartnern behalten wir den kunden- und anlagenspezifischen Überblick. Ein von uns entwickeltes Ticketsystem ermöglicht effiziente Abläufe und sorgt jederzeit für Transparenz über die Anlage und die laufenden Maßnahmen.

Verder

Technische controlekamer / telefonische nooddienst 24/7

Technisch contractbeheer

 • Naleving van inspectie-intervallen / inspectie-inhoud volgens de specificaties van de fabrikant en contractuele verplichtingen

Regelmatige coördinatie met de exploitant en beheer van belanghebbenden

 • Technisch contact voor netbeheerders, overheden, verhuurders, gemeente, directe marketeers

Technisch garantie- en verzekeringsbeheer

 • Technische ondersteuning voor garantie- en verzekeringsclaims

Verhelpen van storingen via het bewakingssysteem op afstand

Starten, controleren en bewaken van reparaties

Inventaris en beheer reserveonderdelen

Transparante documentatie in de portal voor operationeel beheer

Inspectie

Inspectie, onderhoud en testen (incl. DGUV voorschrift 3)

Zonne-energiecentrales die zo lang mogelijk betrouwbaar en efficiënt werken, realiseren hun volledige potentieel. Daarom zorgen we voor de naleving van regelmatige inspectie- en onderhoudsactiviteiten als onderdeel van het technisch beheer en voeren we wettelijk voorgeschreven inspecties van het systeem en de elektrische apparatuur uit. Bij het onderhoud van de installaties die aan ons zijn toevertrouwd, vertrouwen we op digitale registratie en documentatie van de resultaten. Naast snel en efficiënt werk in het veld, maakt de procedure ook uitgebreide, uniforme en vergelijkbare rapportage mogelijk, evenals transparantie bij het volgen en implementeren van verdere maatregelen.

Verder

Inspectie van de PV-componenten, zoals modules, omvormers, reksysteem, elektrische distributies, transformatoren

Beoordeling van de algemene staat van het PV-systeem en het terrein/dak

Onderhoud van omvormers, aansluitdozen, transformatoren, schakelapparatuur en beveiligingsapparaten volgens de specificaties van de fabrikant

Digitale gegevensverwerving in het veld met “TabTool PV

Betekenisvolle rapportage en presentatie van resultaten

Terugkerende elektrische beveiligingstest volgens DGUV-voorschrift 3

 • Volgens de toepasselijke wettelijke en normatieve vereisten
 • incl. rapportage en presentatie van resultaten
Rapportage

Rapportage

Hoe presteert het PV-systeem? En waar kan extra opbrengst of optimalisatiepotentieel van het systeem worden gerealiseerd door gerichte maatregelen? Onze regelmatige greentech-rapportage biedt uitgebreide transparantie over de prestaties en beschikbaarheid van uw systeem en over alle gebeurtenissen die van invloed zijn op het systeem. Door regelmatige coördinatie en rapporten kunt u alle activiteiten en maatregelen van het technisch beheer gedurende de levensduur van uw installatie volgen.

Verder

Regelmatige rapportage over opbrengsten, bestraling en specifieke gebeurtenissen

Vergelijking van de resultaten met de streefwaarden

Presentatie van tastbare parameters zoals voor bestraling gecorrigeerde waarden, technische beschikbaarheid en prestatieverhouding

Voortdurende aanbevelingen voor fabrieksoptimalisatie op basis van de vergelijking tussen doel en werkelijkheid

Levenscyclusdossier PV-systeem in het greentech-portaal voor operationeel beheer

Online klantentoegang voor de greentech operations management portal

Verdere diensten

Verdere diensten

Naast technisch operationeel beheer bieden we optionele aanvullende diensten voor operationeel beheer en prestatieverbetering van uw zonnesysteem.

Verder

Groen onderhoud

Module schoonmaken

Antireflecterende modulecoating

Thermografisch onderzoek

Prestatiemetingen

Oplossingen voor revamping en hermotorisering

Hoogfrequente analyses

Onze softwaretools

Met een innovatief IT-landschap en efficiënte processen garanderen we optimale service en langdurige beschikbaarheid van de PV-systemen waar we voor zorgen:

Monitoringportaal

Aanlevering, analyse en opslag van alle technische systeemparameters

greentech handelt onafhankelijk van fabrikanten en biedt naast greentechs eigen monitoringportaal “greensun” op verzoek ook monitoringsmogelijkheden op andere platforms aan. Naast een goede prijs-prestatieverhouding zijn een hoge mate van automatisering van het monitoringportaal, een gebruiksvriendelijke bediening en een goede integreerbaarheid in bestaande hardware, software en de bestaande IT-infrastructuur belangrijk. Interne monitoringsrichtlijnen zorgen ervoor dat opbrengstverliezen zoveel mogelijk worden beperkt door adequaat en proactief handelen en dat onnodige ritten naar de installatie worden vermeden. Op verzoek krijgen onze klanten gratis toegang tot het betreffende portaal.

Operationeel beheerportaal

Ticketsysteem voor het documenteren van alle processen en gebeurtenissen in de operationele fase

greentech heeft een eigen ticketsysteem ontwikkeld dat alle processen en gebeurtenissen van het technisch beheer van een fotovoltaïsch systeem controleert en digitaal documenteert. Het wordt ook gebruikt om alle relevante informatie en contactpersonen met betrekking tot het PV-systeem op te slaan en altijd bij de hand te hebben. Het systeem maakt niet alleen efficiënt en transparant werken mogelijk voor technisch operationeel beheer van hoge kwaliteit – het zorgt er ook voor dat geen enkel proces onbehandeld blijft en het gebruik actief kan worden gecontroleerd. Bovendien vormt het ticketsysteem van greentech de basis voor regelmatige rapportage en coördinatie met onze klanten.

Mobiele data-acquisitie

Documentatie en controle van de activiteiten op de PV-installatie.

Met TabTool PV optimaliseert greentech de dagelijkse interfaces tussen kantoor en installatie. De branchespecifieke softwareoplossing brengt de planning, uitvoering en documentatie voor reparatie, onderhoud en inspectie van uw fotovoltaïsche systemen digitaal en mobiel in kaart. Op deze manier worden alle werkzaamheden transparant gedocumenteerd, openstaande punten bijgehouden en werkzaamheden efficiënt afgehandeld – voor korte reactietijden en lage kosten. geïndividualiseerd Checklists, zorgen ervoor dat alle inspectiepunten en werkstappen worden overwogen en gedocumenteerd. Eventuele afwijkingen kunnen in een handomdraai worden vastgelegd, inclusief een foto, beschrijving en locatie. Dit alles verhoogt de kwaliteit en efficiëntie van de werkzaamheden en het vervolg ervan.

Meer informatie

Onze servicebelofte

Onze ervaren experts zijn elke dag aan het werk om de duurzame kwaliteit en maximale opbrengst van uw zonnesysteem op de lange termijn te garanderen. U kunt vertrouwen op:

Voortdurende monitoring en analysering van de prestaties van uw installatie

Snelle identificatie van storingen en efficiënt verhelpen van defecten

Professioneel onderhoud en optimalisatie van systemen en componenten

Het garanderen van de veiligheid van de installatie en het beperken van de risico’s voor de operator tot een minimum

Uitgebreide transparantie over de installatie en de prestaties

Actieve communicatie en overleg met de operator

Uw greentech specialisten voor
technisch operationeel beheer

Jörn Carstensen

Managing Partner

Jörn Carstensen kwam in 2014 bij greentech als Business Development Manager. Vandaag de dag is hij als Managing Director en Partner verantwoordelijk voor O&M, Asset Management en Engineering & Technical Advisory. Jörn Carstensen is afgestudeerd als industrieel ingenieur met een specialisatie in energie- en milieubeheer aan de universiteiten van Flensburg en Southampton.
Florian Danner

Algemeen directeur

Florian Danner is Managing Director bij greentech en staat aan het hoofd van de business unit O&M. Hij is verantwoordelijk voor de dienstverlening/implementatie van de O&M-projecten en uitgebreide diensten die zorgen voor optimale prestaties van uw PV-systeem en de daarbij horende opbrengsten. Florian Danner studeerde procestechniek en is sinds 2006 actief op het gebied van hernieuwbare energie. Zijn focus ligt op het opzetten en verder ontwikkelen van servicestructuren en de aanbieding hiervan.

Norman Schebitz

Teamleider Monitoring & Analyse

Als hoofd van het Monitoring & Analysis team is Norman Schebitz verantwoordelijk voor het monitoren van de PV-installaties in onze portefeuille Operationeel Management bij greentech. Norman werkt sinds 2009 in de sector van hernieuwbare energie en heeft vele jaren ervaring in het technisch en commercieel beheer van fotovoltaïsche installaties.

Carsten Weis

Manager Field Service

Carsten Weis is Manager Field Service bij greentech en coördineert de inzet van technici bij reparaties. Als eerste aanspreekpunt voor tweedelijns ondersteuning en kwaliteitsbeheer werkt hij ook zelf aan de systemen. Hij is ook verantwoordelijk elektricien (VEFK) en VdS-gecertificeerd PV-beoordelaar voor fotovoltaïsche systemen. De elektricien werkt sinds 2007 in de PV-industrie en heeft uitgebreide kennis van de elektrische installatie van alle PV-componenten.

 Contact

Op zoek naar een ervaren PV-specialist?

Dit interesseert u wellicht ook

Technische diensten

Commercieel
Bedrijfsmanagement