JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Opbrengstrapport

Het opbrengstrapport van een PV-systeem – een elementair onderdeel van de planning en financiering van PV-systemen.

Meer informatie

Over het
opbrengstrapport

 De betrouwbare basis voor je project

Als basis voor projectfinanciering is een opbrengstrapport van een PV-systeem een elementair onderdeel van de systeemplanning. Bovendien vormt het het referentiekader voor mogelijke garanties in het kader van het technisch beheer. Een methodisch correcte voorbereiding waarbij rekening wordt gehouden met alle individuele invloedsfactoren en met informatie van de fabrikant over de afzonderlijke componenten is daarom essentieel voor een betrouwbare opbrengstprognose voor een PV-systeem die wordt geaccepteerd door banken, potentiële kopers en technische adviseurs. greentech levert u een goed onderbouwde opbrengstprognose voor uw PV-systemen waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren. Het resultaat is een gedetailleerde en realistische opbrengstprognose voor uw PV-park die het economische potentieel van uw huidige of geplande fotovoltaïsche systeem objectief weergeeft en onderbouwt.

Bij het inschatten van de maximale realistische opbrengsten en prestaties van PV-systemen profiteren we in het bijzonder van onze jarenlange ervaring in operationeel management. We kunnen betrouwbaar beoordelen en onderbouwen waarom PV-opbrengstprognoses mogelijk te optimistisch of te conservatief zijn gemaakt.

Wanneer is de mening van een expert op het gebied van  fotovoltaïsche systemen nuttig?

Om de financiering van je PV-project veilig te stellen

De opbrengstprognose van een PV-systeem maakt een exacte prognose mogelijk van de winstgevendheid van een toekomstig PV-project en dient voor investeerders of banken als berekeningsbasis voor projectfinanciering.

De waarde van uw PV-systeem opnemen in uw verkoopofferte

Een opbrengstrapport dient als argument bij aankoop- of verkooponderhandelingen. Het biedt een professionele en objectieve onderbouwing voor de aangeboden koop- of verkoopprijs. Het is niet ongebruikelijk dat partijen hun eigen opbrengstprognoses laten uitvoeren, waarvan de resultaten en beoordelingen in het verdere verloop van de onderhandelingen worden besproken en bediscussieerd.

Potentiële investeerders aantrekken voor uw toekomstige PV-project

Het PV-opbrengstrapport biedt potentiële investeerders transparantie over de verwachte inkomsten uit het fotovoltaïsche systeem. Dit maakt het voor hen direct berekenbaar of een investering in het project in kwestie de moeite waard is.

Als u de effecten van technische wijzigingen wilt analyseren, zoals een omvormer die opnieuw wordt gevoed

In het geval van technische wijzigingen aan het systeem geeft de rendementsevaluatie informatie over de vraag of de omzetting leidt tot aanzienlijke verbeteringen of verslechteringen in met betrekking tot de opbrengst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wanneer oude omvormers worden vervangen door nieuwe modellen, er een aanzienlijke verhoging van de opbrengst kan worden bereikt dankzij de hogere efficiëntie van de nieuwe componenten.

Als u verschillende versies van een project wilt analyseren voor uw financiële model

Met betrekking tot het ontwerp van de installatie resulteren verschillende ontwerpen ook in verschillende vooruitzichten qua opbrengst. Hebt u al een ontwerp? Dan kijken we graag of de opbrengst verder geoptimaliseerd kan worden door bepaalde wijzigingen aan te brengen in het installatieontwerp. Als u meerdere ontwerpvoorstellen heeft, geven wij u graag advies over welk voorstel de hoogste vooruitzichten qua opbrengst heeft of adviseren we u over wat u nog meer in overweging moet nemen bij het maken van uw beslissing.

Voor een onafhankelijke beoordeling van het opbrengstpotentieel van uw PV-project

Als Owner’s Engineer voorzien wij u van goed onderbouwde analyses en evaluaties van externe opbrengstrapporten.
Dit geeft u, als projectplanner of exploitant, een onafhankelijk beeld van de potentiële opbrengst van uw PV-systeem.

Hoe gaan we te werk bij de taxatie van uw rendement?

Instraling

Beschrijving tonen

Contact

Praat met onze specialisten over uw opbrengstrapport.

Voordelen

Betrouwbare opbrengstprognoses door praktijkervaring & geavanceerde opbrengstsimulaties

Onze analyses en evaluaties zijn gebaseerd op onze technische knowhow en onze uitgebreide ervaring met operationeel beheer. Na een holistische beschouwing van alle parameters en bronnen die belangrijk zijn voor het opbrengstrapport, laten we niets achterwege en bieden we een realistische, objectieve beoordeling van de verwachte opbrengst die door alle betrokken partijen kan worden gebruikt.

Meer dan 100 winstgevende rapporten

Als Owner’s Engineer stellen we niet alleen onze eigen opbrengstrapporten op, maar analyseren en evalueren we ook regelmatig extern geproduceerde documenten. We leggen de resultaten graag aan u voor en lichten onze aannames en conclusies toe. Dit geeft u een second opinion en de mogelijkheid om deze te vergelijken met het oorspronkelijke rapport. In de afgelopen jaren hebben we al meer dan 100 rendementsrapporten opgesteld of beoordeeld.

Whitelisting van banken, potentiële kopers en technische adviseurs

Als ervaren specialist in fotovoltaïsche energie zijn we een gevestigde naam op de markt. Met een gestaag groeiende portefeuille zijn we een van de grootste onafhankelijke exploitanten van zonne-energiecentrales wereldwijd. De kwaliteit en betrouwbaarheid van onze opbrengstprognoses worden zowel door financiële instellingen en investeerders als door technische adviseurs en klanten gewaardeerd.

Holistische adviesaanpak & voortdurende ondersteuning

We blijven u graag ondersteunen na de plannings- en opstartfase van uw installatie: met onze holistische service ondersteunen we u in de constructiefase en zorgen we later als operationeel manager voor de best mogelijke prestaties van uw installatie gedurende de hele levenscyclus. Dit betekent dat u een langetermijnpartner aan uw zijde hebt die uw installatie niet alleen kent, maar ook begrijpt.

Ons complete aanbod van diensten voor uw opbrengstrapport

Opbrengstsimulatie in PVSyst

Analyse van het technisch ontwerp

Stralingsanalyse (bijv. van DWD, PVGIS, Copernicus, Meteonorm)
Schaduwanalyse

Uitvoeren van PVSyst simulatie 

Beoordeling van verliesfactoren en KPI
PVSyst rapport

Gedetailleerd opbrengstrapport en presentatie van de resultaten

White Paper

Een goed opbrengstrapport toont bovenal een realistisch resultaat

Bij het plannen van een PV-park of een PV-systeem speelt het opbrengstrapport een belangrijke rol: deze wordt gebruikt om de latere systeemprestaties te bepalen en biedt de verschillende belanghebbenden waardevolle informatie over uw potentiële project.

Opbrengstrapporten in een oogopslag

  • Objectief gemaakt voor een zo realistisch mogelijk resultaat
  • Uitgebreid en gedetailleerd onderzoek voor de best mogelijke nauwkeurigheid
  • Deskundig geanalyseerd en geëvalueerd voor maximale betrouwbaarheid
  • Gefundeerde onderbouwing voor optimale transparantie en controleerbaarheid voor alle gebruikende partijen

FAQ

Veelgestelde vragen en antwoorden over het PV-opbrengstrapport

Wat betekent het om "bankable" en "whitelisted" te zijn?

greentech biedt gedetailleerde opbrengstrapporten die rekening houden met alle relevante aspecten en objectieve resultaten opleveren. Onze opbrengstsrapporten voor zonne-energie worden door alle banken en technische adviseurs geaccepteerd en worden daarom als bijzonder bankwaardig beschouwd, aangezien greentech door veel financieringsbanken op de witte lijst is geplaatst als professionele leverancier van opbrengstrapporten. Hierdoor kunnen projectontwikkelaars en investeerders hun project sneller afhandelen, aangezien het voor de financiering van een project cruciaal is dat het opbrengstrapport door de financierende partij wordt geaccepteerd.

Ik heb al een opbrengstrapport, maar ik heb een onafhankelijke verificatie nodig. Kunt u mij helpen?

Ja, als onderdeel van onze rol als Owner’s Engineer analyseren en evalueren we regelmatig externe opbrengstrapporten. Dit geeft u een onafhankelijk beeld van de potentiële productie van het PV-systeem en een goede basis voor onderhandelingen. Bij grotere projecten is het gebruikelijk dat de financierende bank meer dan één onafhankelijk fotovoltaïsch opbrengstrapport aanvraagt om de zekerheid van de voorspelde resultaten te vergroten.

Hoelang duurt het voordat ik een opbrengstrapport ontvang?
Zodra we de relevante projectdocumenten hebben ontvangen, zoals .pan-bestanden, topografie, lay-out en gegevensbladen van onderdelen, hebben we 1 tot 2 weken nodig om het rapport op te stellen en af te ronden.
Hoeveel kost een opbrengstrapport?

Alleen de opbrengstsimulatie begint bij 950 EUR voor één iteratie en het volledige opbrengstrapport begint bij 1.990 EUR. Beide zijn afhankelijk van de complexiteit en grootte van het project.

Wat is het verschil tussen een simulatie en een opbrengstrapport?

Een simulatie is de export (PDF) van de simulatiesoftware die we gebruiken, PVsyst, inclusief alle resultaten die uit de simulatie komen. Een volledig opbrengstrapport houdt rekening met deze resultaten, maar gaat verder door de resultaten in detail uit te leggen en de selectie van componenten, de lay-out van het project en de DC/AC-verhouding te analyseren. Alle parameters worden zorgvuldig bekeken en onderzocht op optimalisatiemogelijkheden. De resultaten van deze analyse worden samengevat in een uitgebreid rapport.

Open vragen?

Neem contact op met ons team van experts voor een oplossing op maat

Waarom werken met greentech?

Jaren ervaring

PV-projecten

Werknemers

aan dienstverlening in operationeel management

Met advies en actie aan uw zijde - in elke fase van uw project

greentech is een geïntegreerde specialist op het gebied van fotovoltaïsche systemen. Ons dienstenaanbod omvat projectontwikkeling, planning, bouw, exploitatie en beheer van fotovoltaïsche energiecentrales in Europa. Op het gebied van operationeel management bieden we een operationeel managementconcept met volledige service voor PV-systemen van elke omvang met een interdisciplinair team van ervaren experts. Daarnaast verzorgen we ook diensten voor planning, kwaliteitsborging en opbrengstmaximalisatie. Met een uitgebreid dienstenpakket en een huidige portefeuille van meer dan 1 GWp in operationeel beheer zijn we een van de grootste onafhankelijke dienstverleners wereldwijd. Als geïntegreerde PV-specialist is greentech ook actief op het gebied van projectontwikkeling en de bouw van installaties.

Uw greentech specialisten voor een professioneel
opbrengstrapport

Johannes Liebich

Hoofd techniek en technisch advies

Johannes Liebich is hoofd van het Engineering & Technical Advisory team bij greentech. Hij is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van projecten en de ontwikkeling van nieuwe diensten op het gebied van consultancy over technische installatie. Johannes Liebich studeerde milieutechniek met een focus op fotovoltaïsche energie en werkt sinds 2011 in de zonne-energiesector. Als ervaren technisch adviseur richt hij zich vooral op de bouw en het gebruik van installaties.

Steffen Heberlein

Senior projectmanager verkoop en bedrijfsontwikkeling

Steffen Heberlein is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de business units Technical Operations Management, Commercial Operations Management en Technical Advisory. Zijn activiteiten voor de klanten van greentech variëren van prijsindicaties tot contractonderhandelingen en ondersteuning tijdens de implementatie van projecten. Als key account manager zorgt hij ook voor meer dan 250MWp van verschillende klanten uit het greentech portfolio.

Contact

Een verzoek in slechts 45 seconden
Loading

Dit interesseert u wellicht ook

Gebiedsanalyse

Operationeel beheer