JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Analiza lokalizacji

Analiza lokalizacji pod farmę PV stanowi zapis wszystkich istotnych informacji o terenie planowanej elektrowni PV i trasie linii kablowych, które są niezbędne do rozwoju projektu, planowania systemu, budowy i późniejszej eksploatacji.

Więcej informacji

O
analizie lokalizacji

Czym dokładnie jest analiza lokalizacji?

Analiza terenu naziemnych instalacji fotowoltaicznych stanowi podstawę do podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych, planowania użytkowania zoptymalizowanego pod kątem rentowności lub przetargów EPC. Nasi inżynierowie fotowoltaiki znają wymagania dotyczące nowoczesnych naziemnych systemów fotowoltaicznych z wielu zrealizowanych z sukcesem projektów PV i precyzyjnie dopasowują je do lokalnych warunków. Jako klient korzystasz nie tylko z naszego wieloletniego doświadczenia, ale także z naszej dbałości o szczegóły.

Oprócz wizji lokalnej w ramach inspekcji terenu, polegamy na nowoczesnej technologii w postaci dronów, aby uzyskać możliwie najbardziej dokładne wyniki.

Offenes Feld bereit zur Analyse

Kiedy analiza obszaru jest przydatna?

Jeśli myślisz o zainwestowaniu w projekt PV

Oferujemy szczegółową i wysokiej jakości analizę terenu planowanego pod instalacje PV, która wskazuje wszystkie istotne cechy danej lokalizacji, dzięki czemu można podjąć świadomą decyzję o rozwoju projektu. Oprócz inspekcji obszaru na miejscu, używamy również drona do wykonywania zdjęć lotniczych i określenia szczegółowego profilu wysokościowego terenu.

Jako właściciel pola chciałbyś wiedzieć, jakie masz możliwości dzięki systemowi fotowoltaicznemu.

Nasi inżynierowie doskonale znają wymagania nowoczesnych naziemnych systemów fotowoltaicznych, ponieważ z powodzeniem zrealizowali wiele projektów. Nasi doświadczeni eksperci przeprowadzają szczegółową analizę terenu w celu określenia dokładnych wymagań i warunków lokalizacji przyszłego parku solarnego.

Jeśli potrzebujesz niezależnej opinii eksperta na temat istniejącej analizy

Pełniąc rolę Inżyniera Kontraktu lub doradcy technicznego, z przyjemnością dokonamy przeglądu istniejącej analizy terenu. Jeśli więc potrzebna jest druga opinia lub dodatkowa analiza lokalizacji, możemy wesprzeć Cię naszym doświadczeniem technicznym jako neutralny recenzent.

Jeśli jesteś deweloperem projektu i potrzebujesz szczegółowej analizy potencjalnej lokalizacji

Przeprowadzamy analizę na miejscu i tworzymy ortomozaikowy obraz przeglądowy za pomocą drona, a także panoramę 360° przedstawiającą szczegółowy opis obszaru. Wyniki są przedstawiane w kompleksowym raporcie.

Kontakt

Porozmawiaj z naszymi specjalistami o swoich pomysłach na analizę lokalizacji.

Co wyróżnia naszą analizę terenu?

Zdjęcia 3D z drona i nagrania obszaru

Wczesne badanie obszaru za pomocą drona pozwala nam stworzyć dokładny model 3D potencjalnej lokalizacji elektrowni słonecznej i przygotować profil terenu w DEM, który można później wykorzystać w programie AutoCAD. Opcjonalnie możliwe jest również nagranie wideo trasy linii przyłączeniowej.

Filmen einer potenziellen Fläche für den Bau einer Solaranlage
Luftaufnahme eines Solarparks für die Erstellung einer Verschattungsszene

Precyzyjna identyfikacja zacienionych obiektów

Precyzyjne określenie obiektów wywołujących zacienienia z analizy lokalizacji w dużej mierze determinuje przyszły projekt instalacji solarnej i jest również niezbędna do późniejszej symulacji wydajności.

Najlepszy możliwy projekt elektrowni w oparciu o analizę terenu

Im bardziej szczegółowa analiza obszaru, tym bardziej realistyczne może być planowanie systemu. Uwzględnia ona istniejące szczególne cechy obszaru, takie jak różnice wysokości, zacienienie obiektów lub obszary, na których nie można budować. Na tej podstawie można opracować optymalny projekt systemu.
3D-Darstellung eines PV-Kraftwerk Designprojektes auf einer Freiflächenanalyse beruhend

Nasz kompletny zakres usług dla analiz lokalizacji

Wizja lokalna z następującymi wynikami:

Opis obszaru wraz ze zdjęciami

Ocena wizualna podłoża budowlanego (bez badań geologicznych)

Opis drogi dojazdowej

Rejestrowanie obiektów zacieniających w postaci zdjęć i szczegółowego opisu

Kompleksowy raport i prezentacja wyników

Badanie dronem dla modelu terenu 3D

Obraz ogólny ortomozaiki i panorama 360° obszaru
Zapis profilu terenu w cyfrowym modelu wysokości (DEM) do wykorzystania w programie AutoCAD.
Model 3D AutoCAD z liniami konturu
Interaktywny model Sketchup

Opcjonalnie: nagranie filmowe trasy przyłącza

Dlaczego warto pracować z greentech?

Lat doświadczenia

Projektów PV

Pracowników

Wydajności w zarządzaniu operacyjnym

Doradzamy i działamy — na każdym etapie projektu

greentech jest specjalistą w dziedzinie zintegrowanej fotowoltaiki. Zakres naszych usług obejmuje opracowywanie projektów, planowanie, budowę, eksploatację i zarządzanie elektrowniami fotowoltaicznymi w Europie. W obszarze zarządzania operacyjnego oferujemy kompleksową obsługę systemów PV każdej wielkości przez nasz interdyscyplinarny zespół doświadczonych ekspertów, a także usługi w zakresie planowania, zapewnienia jakości i maksymalizacji wydajności. Dzięki kompleksowej ofercie usług i ponad 1 GWp w zarządzaniu operacyjnym, jesteśmy jednym z największych niezależnych dostawców usług na świecie. Jako zintegrowany specjalista PV, greentech oferuje również obszary rozwoju projektów i budowy instalacji.

Twoi specjaliści od
profesjonalnej analizy obszaru

Johannes Liebich

Dyrektor działu inżynierii i doradztwa technicznego

Johannes Liebich jest szefem zespołu ds. inżynierii i doradztwa technicznego w firmie greentech. Jest odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie projektów, a także rozwój nowych usług w zakresie doradztwa technicznego. Johannes Liebich studiował inżynierię środowiska ze specjalizacją odnawialnych źródeł energii i pracuje w branży solarnej od 2011 roku. Jako doświadczony doradca techniczny koncentruje się głównie na budowie i eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Steffen Heberlein

Starszy kierownik projektu ds. sprzedaży i rozwoju biznesu

Steffen Heberlein jest odpowiedzialny za rozwój jednostek biznesowych Technical Operations Management, Commercial Operations Management i Technical Advisory. Jego działania na rzecz klientów greentech obejmują zarówno ustalanie cen, jak i negocjacje umów oraz wsparcie podczas realizacji projektów. Jako menedżer ds. kluczowych klientów opiekuje się również ponad 250 MWp różnych klientów z portfolio greentech.

Kontakt

Tylko 45 sekund na zgłoszenie
Trwa wczytywanie

Może Cię to również zainteresować

Analiza wykonalności

Raport przychodów