JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Usługi inżynieryjne dla
systemów fotowoltaicznych

Długoterminowy sukces dzięki holistycznemu uwzględnieniu
wszystkich faz projektu.

Więcej informacji

Długoterminowe projekty wymagają długoterminowego partnerstwa

Oprócz klasycznych usług w zakresie zarządzania technicznego i komercyjnego, greentech oferuje dodatkowe usługi inżynierskie na wszystkich etapach projektu. Dzięki tej dodatkowej ofercie tworzymy kompleksowe, holistyczne spojrzenie na elektrownie fotowoltaiczne w całym jego cyklu życia.
Podstawą naszych usług jest szerokie doświadczenie i wieloletnia wiedza w zakresie zarządzania instalacjami solarnymi.

greentech analizuje wolne grunty pod kątem ich
przydatności do zabudowy POD elektrownię słoneczną.

Najlepsza jakość usług we wszystkich fazach projektu

Jako doradcy techniczni wspieramy wielu naszych klientów w ocenie możliwych dla budowy elektrowni fotowoltaicznych już od samego początku rozwoju projektu: podejmujemy różne działania planistyczne, od oceny zajętości terenu po planowanie wdrożenia. W ten sposób na wczesnym etapie można wykryć i uniknąć błędów w ocenie lokalizacji, projekcie instalacji lub prognozach wydajności.

.

Faza planowania

Na etapie budowy nasi akredytowani eksperci ds. fotowoltaiki monitorują prawidłowość realizowanej instalacji i towarzyszą podczas odbiorów poszczególnych etapów budowy, aby zapewnić, że usługi są świadczone zgodnie z normami i umową.

Faza budowy

W fazie operacyjnej elektrowni dbamy o zoptymalizowaną wydajność, a także oferujemy doradztwo, planowanie i wdrażanie projektów modernizacji, takich jak projekty repoweringu. Wdrażamy standardy należytej staranności technicznej oraz wykonujemy specjalistyczne inspekcje.

W razie potrzeby nasi technicy przeprowadzają dodatkowe badania techniczne, takie jak termografia lub analiza jakości energii. Ciągłe monitorowanie instalacji i nasze wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym umożliwiają nam na ciągłe analizowanie wydajności instalacji oraz zastosowanie praktycznych rozwiązań w zakresie optymalizacji lub rozwiązywania problemów, kiedy tylko jest to potrzebne.

 

Faza operacyjna

Faza planowania

Jako doradcy techniczni wspieramy już wielu naszych klientów w ocenie możliwych otwartych przestrzeni dla elektrowni fotowoltaicznych, a następnie przejmujemy również różne działania planistyczne, od zajmowania terenu po planowanie wdrożenia. W ten sposób na wczesnym etapie można wykryć i uniknąć błędów w ocenie lokalizacji, projekcie instalacji lub prognozach wydajności.

Faza budowy

Na etapie budowy nasi akredytowani eksperci ds. fotowoltaiki monitorują prawidłową instalację systemów i towarzyszą późniejszemu odbiorowi budowy, aby zapewnić, że usługi są świadczone zgodnie z normami i umową.

Faza operacyjna

W fazie operacyjnej zakładu dbamy o zoptymalizowaną wydajność, a także oferujemy doradztwo, planowanie i wdrażanie złożonych projektów, takich jak projekty repoweringu lub wdrażanie należytej staranności technicznej lub specjalnych inspekcji.

W razie potrzeby nasi technicy przeprowadzają również bardziej dogłębne badania techniczne, takie jak termografia lub jakość energii. Das kontinuierliche Monitoring der Anlagen und unsere langjährige Erfahrung in der Betriebsführung ermöglichen es uns, die Leistung der Anlage genau zu überwachen und zu analysieren. Im Bedarfsfall sind wir schnell vor Ort und haben darüber hinaus praktische Lösungen zur Optimierung oder Problembehebung parat.

Post EEG, zakup i sprzedaż

Oprócz niezależnych raportów wydajności PV lub ocen instalacji, nasi eksperci przygotowują również indywidualne analizy, takie jak obliczenia zużycia własnego i MRA (Maintenance Reserve Account). W okresie po wprowadzeniu taryfy gwarantowanej greentech oferuje profesjonalną ocenę instalacji, a także opracowanie i wdrożenie kompleksowych modeli ciągłej eksploatacji na dłuższy okres realizacji projektu. Obiecujemy wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i najwyższą jakość usług na wszystkich etapach projektu.

greentech oferuje rozwiązania dla systemów fotowoltaicznych w niezależnie od ich wieku.

Nasze usługi:

01

Rozwój projektu

02

Planowanie i budowa

03

Istniejące systemy PV

Usługi opracowywania projektów

Analiza lokalizacji

Usługi opracowywania projektów

Analiza wykonalności

Usługi rozwoju projektów

Planowanie naziemnych systemów PV

Usługi rozwoju projektów

Raport przychodów

Usługi rozwoju projektów

Rozwiązania komunikacyjne i kontrolne

Usługi opracowywania projektów

Techniczna analiza due diligence

Usługi rozwoju projektów

Planowanie przyłączenia do sieci

Usługi planowania i budowy

Zarządzanie przetargami

Usługi planowania i budowy

Nadzór budowlany

Usługi dla istniejących systemów PV

Badanie termograficzne

Usługi dla istniejących systemów PV

Techniczna analiza due diligence

Usługi dla istniejących systemów PV

Analiza wysokiej częstotliwości

Usługi dla istniejących systemów PV

Rozwiązania komunikacyjne i kontrolne

Usługi dla istniejących systemów PV

Repowering

Do tych zadań zatrudniamy własny zespół inżynierów i techników.

który koncentruje się na potrzebach klientów i śledzi rozwój technologiczny oraz koncepcyjny rynku. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat wspieraliśmy naszych klientów w następujących projektach:

Więcej niż …

100+

Bankowalnych raportów o zyskach

25+

Projektów modernizacji

75+

Badań termograficznych (IEC TS 62446-3)

50+

Wycen elektrowni / technicznych analiz due diligence

Profesjonalne zarządzanie projektami

Wszystkie projekty są zarządzane i nadzorowane przez dedykowanego kierownika projektu i kierownika ds. kluczowych klientów. Na początku zadania uzgadniamy z Tobą indywidualne priorytety i kamienie milowe. Regularne aktualizacje zapewniają pełną przejrzystość statusu realizacji projektów. Wyniki inspekcji, analiz i planowania zawsze podlegają zasadzie podwójnej kontroli, aby stale zapewniać wysoką jakość usług i stabilne wyniki.

Przejrzyste procesy

Pracownicy z zespołu greentech posiadają certyfikaty ekspertów TÜV i VdS. Dokumentujemy nasze własne opracowania, standardy i ustalenia w formie list kontrolnych i instrukcji pracy. Systematycznie rejestrujemy anomalie i inne informacje na temat systemów PV za pomocą specjalnie opracowanej aplikacji terenowej i prezentujemy je w postaci kompleksowych i szczegółowych raportów. Jako firma specjalizująca się zarządzaniu operacyjnym (technicznych i komercyjnych) możemy również opiekować się instalacjami w ich dalszej eksploatacji po udanych zleceniach doradczych i pozostać Twoim kontaktem w przypadku przyszłych pytań i wyzwań.

Doradzamy i działamy — na każdym etapie projektu

greentech jest specjalistą w dziedzinie zintegrowanej fotowoltaiki. Zakres naszych usług obejmuje opracowywanie projektów, planowanie, budowę, eksploatację i zarządzanie elektrowniami fotowoltaicznymi w Europie. W obszarze zarządzania operacyjnego oferujemy kompleksową obsługę systemów PV każdej wielkości przez nasz interdyscyplinarny zespół doświadczonych ekspertów, a także usługi w zakresie planowania, zapewnienia jakości i maksymalizacji wydajności. Dzięki kompleksowej ofercie usług i ponad 1 GWp w zarządzaniu operacyjnym, jesteśmy jednym z największych niezależnych dostawców usług na świecie. Jako zintegrowany specjalista PV, greentech oferuje również obszary rozwoju projektów i budowy instalacji.

Kontakt

Szukasz doświadczonego specjalisty PV?