JOB-PORTAL
JOB-PORTAL
    Portale del lavoro
    Vacatureportaal
    Portal del empleo
    Portal pracy

Planning van netaansluitingen voor fotovoltaïsche energiecentrales

Onze ervaren experts ondersteunen u bij het tracéontwerp, de juiste dimensionering van de transformator en het onderstation, maar ook bij de aanvraag van de netaansluiting en de communicatie met de netbeheerder.

Meer informatie

Over onze
planning voor netaansluiting

Betrouwbare planning van netaansluitingen dankzij specifieke knowhow en jarenlange ervaring

De planning van de netaansluiting is een elementair onderdeel van de installatieplanning. Met onze jarenlange ervaring en technische expertise bepalen we de juiste dimensionering van componenten voor netaansluiting, zoals het tracé, de hoogspanningstransformator of het compensatiesysteem, op basis van uw geplande fotovoltaïsche systeem en de specificaties van de netbeheerder. Hiervoor modelleren we het volledige systeem, inclusief het tracé en de hoogspanningstransformatoren, met behulp van gangbare softwaresystemen. We voeren berekeningen voor laststroom en kortsluitstroom uit en bepalen het stroomvoerend vermogen van het tracé en de transformatoren, waarbij we ook rekening houden met normatieve specificaties voor blindvermogen. Op basis van de resultaten adviseren we een technisch vereiste of ook commercieel geoptimaliseerde dimensionering voor de kabels van uw traject en het vermogensbereik van de benodigde hoogspanningstransformatoren. De informatie kan direct worden gebruikt bij de aanschaf van materialen. In het kader van onze diensten voor netaansluiting nemen we ook de indiening van de aansluitingsaanvraag voor het net en de volledige communicatie met de netbeheerder voor onze rekening.

Netzanschlussplanung für Photovoltaikkraftwerke auf einer Baustelle

Wanneer is greentech de juiste partner voor de planning van netaansluitingen?

Als u een projectontwikkelaar van fotovoltaïsche energiecentrales bent en op zoek bent naar een deskundige expert om de elektrische planning voor te bereiden of te beoordelen.

Is elektrische planning niet uw specialiteit? De onze wel! Onze ervaren ingenieurs voor netaansluitingen en elektrotechnische specialisten hebben ook uitgebreide kennis van fotovoltaïsche projectontwikkeling, engineering en technisch management. Dit geeft ons een holistische kijk op het PV-systeem en stelt ons in staat om individueel en betrouwbaar de optimale oplossing voor netaansluiting voor uw systeem te ontwikkelen – inclusief het indienen van de bijbehorende aansluitingsaanvraag bij de netbeheerder en de verdere verwerking en communicatie. Naast het opstellen van onze eigen aanbevelingen voor tracé ontwerp en dimensionering, analyseren we in ons werk als onafhankelijk expert reeds opgestelde plannen en evalueren we de resultaten ervan.

Als u er zeker van wilt zijn dat het elektrotechnische ontwerp van uw fotovoltaïsche energiecentrale voldoet aan de normen.

We houden alle technische voorschriften en de voorwaarden van de netbeheerder in de gaten. Bij het plannen van de netaansluiting zorgen we ervoor dat het tracé en het transformatorontwerp worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende Technische Aansluitregels (TAR Middenspanning / TAR Hoogspanning) en kunnen worden aangesloten op het net in overeenstemming met de gespecificeerde aansluitvoorwaarden (TAB) van de betreffende netbeheerder.

Als u op zoek bent naar een team dat de communicatie met de netwerkbeheerder voor u afhandelt.

We bepalen samen met de netbeheerder de geschikte opties voor netaansluiting, de bijbehorende aansluitvoorwaarden en bereiden de vereiste aanvraag voor netaansluiting voor uw systeem voor. Om ervoor te zorgen dat het contract zo snel mogelijk kan worden afgesloten, stemmen we alles nauw af met de netbeheerder en zorgen we voor alle activiteiten en vereisten die relevant zijn voor het verkrijgen van de goedkeuring voor de netaansluiting.

Als u op zoek bent naar advies over technische kwesties met betrekking tot netaansluitingen.

Bij greentech houden ervaren specialisten op het gebied van netaansluiting en elektrotechnische ingenieurs zich bezig met alle technische, normatieve en economische vragen over netaansluiting. Als geïntegreerd PV-bedrijf verwerken we ook praktische bevindingen, interdisciplinaire kennis op het gebied van projectontwikkeling en financiering, de bouw van installaties en operationeel management in onze diensten voor netaansluiting.

Als u één bedrijf zoekt voor alle benodigde dienstverlening voor netaansluiting op een betrouwbare en ongecompliceerde wijze.

Met greentech ontvangt u alle diensten voor de planning van netaansluitingen op betrouwbare wijze van één bedrijf. U heeft een vaste contactpersoon die alle activiteiten met betrekking tot uw planning voor netaansluitingen coördineert. We houden u op een transparante manier op de hoogte van alle activiteiten en resultaten en adviseren u over alle noodzakelijke technische beslissingen.

Als u op zoek bent naar een consultant die, naast de minimale technische vereisten, uw tracé plant met het beste economische opbrengstpotentieel in gedachten.

Het technische minimumontwerp van het tracé geeft niet alleen duidelijkheid over de vereiste kabeldoorsnede, maar ook over de minimale investeringskosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Als u de kabelverliezen bij een bepaald systeemontwerp wilt beperken door een grotere kabeldoorsnede te gebruiken en een overeenkomstig tracéontwerp dat is geoptimaliseerd voor rendement wilt realiseren, bepalen wij voor u de kabeldoorsnede die de best mogelijke economische rendementen voor uw systeem mogelijk maakt op basis van systeemspecifieke economische rendementsberekeningen.

Contact

Praat met onze specialisten over uw ideeën voor de planning van netaansluitingen.

Wat ons onderscheidt

Uitgebreide knowhow op het gebied van netaansluitingen en jarenlange ervaring met fotovoltaïsche systemen

Planning van netaansluitingen een black box? Niet bij ons! Als ervaren netwerkspecialisten en elektrotechnici vullen wij met onze kennis van elektrotechniek en fotovoltage de kloof tussen systeemontwerp en netaansluiting voor u op. Wij zorgen ervoor dat de planning van de netaansluiting van uw systeem wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wettelijke en normatieve randvoorwaarden, dat de kabels worden beschermd tegen overbelasting en vroegtijdige veroudering en dat het systeem later de beoogde elektriciteitsopbrengst aan het net kan leveren.

Solaranlage vor einem Umspann Kraftwerk
Netzanschlussplan von greentech

Full-service planning van netaansluitingen
via één aanspreekpunt

Wij zorgen voor alle details van de planning van de netaansluiting, bepalen de tracéindeling en de dimensionering van de transformatoren, identificeren mogelijke aansluitpunten voor het net, dienen de aanvraag voor de netaansluiting in en zorgen voor de verdere coördinatie met de netbeheerder. U heeft een vaste contactpersoon bij greentech die alle activiteiten coördineert als onderdeel van het projectmanagement en aan u rapporteert. Beschouw ons als uw uitbestede afdeling voor netaansluitingen die ook uw commerciële belangen behartigt – wij staan u bij met raad, daad en ervaring!

Toewijding aan klanten en de energietransitie

We willen tevreden klanten. Daarom vragen we hen vooraf naar hun doelen en wensen en adviseren we graag bij lastige vragen. Afhankelijk van de doelstellingen van de klant kan de planning van de netaansluiting heel verschillend zijn. Of het nu gaat om een minimaal technisch ontwerp of een planning van de aansluiting die is geoptimaliseerd voor rendement – samen en in nauw overleg vinden we de juiste oplossing voor de installatie en de klant en stimuleren we zo gezamenlijk de overstap naar hernieuwbare energie.

PV Anlage mit Modulen auf einem Feld vor Stromleitungen

Waarom werken met greentech?

Jaren ervaring

PV-projecten

Werknemers

aan dienstverlening in operationeel management

Met advies en actie aan uw zijde - in elke fase van uw project

greentech is een geïntegreerde specialist op het gebied van fotovoltaïsche systemen. Ons dienstenaanbod omvat projectontwikkeling, planning, bouw, exploitatie en beheer van fotovoltaïsche energiecentrales in Europa. Op het gebied van operationeel management bieden we een operationeel managementconcept met volledige service voor PV-systemen van elke omvang met een interdisciplinair team van ervaren experts. Daarnaast verzorgen we ook diensten voor planning, kwaliteitsborging en opbrengstmaximalisatie. Met een uitgebreid dienstenpakket en een huidige portefeuille van meer dan 1 GWp in operationeel beheer zijn we een van de grootste onafhankelijke dienstverleners wereldwijd. Als geïntegreerde PV-specialist is greentech ook actief op het gebied van projectontwikkeling en de bouw van installaties.

Uw specialisten voor
professionele planning van netaansluitingen

Steffen Heberlein

Senior projectmanager verkoop en bedrijfsontwikkeling

Steffen Heberlein is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de business units Technical Operations Management, Commercial Operations Management en Technical Advisory. Zijn activiteiten voor de klanten van greentech variëren van prijsindicaties tot contractonderhandelingen en ondersteuning tijdens de implementatie van projecten. Als key account manager zorgt hij ook voor meer dan 250MWp van verschillende klanten uit het greentech portfolio.
Christopher Haß

Team Lead Netaansluiting

Christopher Haß is industrieel ingenieur energietechnologie en leidt het Grid Connection-team bij greentech. De belangrijkste focus van de specialist in netaansluitingen ligt op technische en economische oplossingen voor netaansluitingen voor laag-, midden- en hoogspanningsverbindingen. Daarnaast is hij de contactpersoon van greentech voor alle vragen over richtlijnen voor netaansluitingen en elektrische planning aan de AC-zijde. Voordat hij in 2021 naar greentech kwam, werkte hij onder andere voor netbeheerders, certificeerders van fabrieken en zonne-energiebedrijven.

Contact

Een aanvraag in slechts 45 seconden
Loading

Dit interesseert u wellicht ook

Bouwtoezicht

Opbrengstrapport